Tags : Foča

Aktuelno Historija

Poziv na virtuelnu izložbu i okrugli sto u čast sjećanja

U okviru manifestacije Odbrana Bosne i Hercegovine – Igman 2022, Fond Memorijala Kantona Sarajevo upriličit će virtuelnu izložbu i okrugli sto posvećen sjećanju na Envera Šehovića – heroja Oslobodilačkog rata. Program će biti održan u Memorijalnom centru Kovači, u srijedu, 27. jula u 14.00 sati na 29. godišnjicu od pogibije legendarnog  bosanskohercegovačkog borca, pripadnika Armije […]Pročitaj više

Aktuelno Književnost

Usmena predaja o porijeklu imena Foča

U onom vaktu kad je pobjedonosni sultan Fatih Mehmed (Mehmed II) pošao da osvaja istočne krajeve Bosne i Hercegovine, dođe u Ustikolinu sa svojom ogromnom vojskom. Tu razjaha on i pope čadore, te osta tu sedam do osam dana. Otale iz Ustikoline poče slati svoje čete na sve strane da razgledaju šta ima. Tako je […]Pročitaj više

Aktuelno Historija

Sahat-kula Mehmed-paše Sokolovića u Foči

U neposrednoj blizini džamije i drugih zadužbina Mehmed-paše Kukavice u Foči nalazi se i Sahat-kula. S obzirom na to da ne postoje pisani tragovi o izgradnji ovog objekta, može se pretpostaviti da je izgrađen nakon 1758. godine, jer se ne spominje u vakufnami Mehmed-paše Kukavice iz te godine. Oko 1884. godine sat na ovoj Sahat-kuli […]Pročitaj više

Aktuelno Historija

“Tarih”: Foča

  Iz serijala “Tarih” TVSA.   Foča je grad na utoku Ćehotine u Drinu, u jugoistočnom dijelu Bosne i Hercegovine. U prošlosti Foča je bila središte proizvodnje predmeta umjetničkih obrta (pretežno nožarskoga, zlatarskog i puškarskoga). Među spomenicima islamske arhitekture ističu se džamije (Evlija Čelebi navodi ih 17); izdvaja se Aladža džamija iz 1551. godine, koja […]Pročitaj više

Podržite nas!


Ovaj prozor će se zatvoriti za 18 sekundi.