Impressum

BISERJE, magazin za kulturu i društvo

Izdavač: Bošnjačka zajednica kulture “Preporod” 

Za izdavača: Sanjin Kodrić

Glavni urednik: Filip Mursel Begović

Izvršni urednik: Izedin Šikalo

Uredništvo:  Elvir Musić, Hamza Ridžal

Redakcija: Almedina Čengić, Šaban GadžoIrma Marić, Almir Mehonić, Admir Mulaosmanović, Faris Nanić, Fuad Ohranović, Mirzana Pašić Kodrić, Nehrudin Rebihić, Fahrudin RizvanbegovićAmir Sijamhodžić, Mahir Sokolija, Elmir Spahić, Ćazim Suljević, Mesud Šadinlija, Amina Šećerović Kasli, Amina Šiljak Jesenković, Amira Turbić-Hadžagić

Podržite nas!


This will close in 18 seconds