O Biserju

Magazin za kulturu i društvo Biserje za sada je internetska platforma koja prethodi štampanom magazinu za kulturu i društvo. Ime magazina inspirirano je prvim cjelovitim izborom iz bošnjačke književnosti Alije Isakovića, prijelomnom i prekretničarskom antologijom objavljenom 1972. godine. Prema riječima autora, taj je izbor „ponikao u prostoj želji da se nanese Biserje, niska rasuta u prašini vremena, izgubljena u okrajcima nemara i zaborava i da se izloži ljepoti ljudskog poimanja, voljenja, da ona bude razgovor, da bude sjećanje, da bude puls duha i slijed činjenica – u nizu drugih, srodnih“.

Upravo u tom duhu potrage za ljepotom, magazin Biserje služit će za promicanje niza književnih, filozofskih, socioloških, povijesno-umjetničkih (slikarstvo, kiparstvo, muzeologija, arheologija, poezija, kratke priče, pripovijetke, ulomci iz romana, biografska proza i putopisi, prijevodi književnosti na orijentalnim jezicima, esejistika, etnologija…) te muzičkih, filmskih, novomedijskih (intermedijalnih) i religijskih (islamska duhovnost) tema.

Sadržajno raznoliko, Biserje pretendira koncepcijski povezati tradiciju i modernost, a istovremeno otvoriti prostor koji može pokrivati široki raspon tema – od kulturoloških do društveno-političkih u komparativnom odnosu s drugim narodima i najinteresantnijim kulturnim poslenicima. Ono što je najbitnije jeste da se Biserje bavi temama koje su izrazito značajne za očuvanje identiteta bošnjačkog naroda u Bosni i Hercegovini, ali i tamo gdje su Bošnjaci ranjive dijasporne manjinske skupine. Bez obzira na to, nije cilj da sadržaj Biserja bude obilježen samo nacionalnim temama, već će se poticati i emancipacija od zatvorenih (getoiziranih) sistema koji međusobno ne komuniciraju i koji najčešće obilježavaju manjine.

Svoj posao smatramo izrazito bitnim u smislu kulturološke integracije bošnjačkog naroda u Evropsku uniju, a na koncu i kao građansku prevenciju od bilo kakvih mogućih radikalizacija koje su nuspojava manjinskih geta širom Evrope. Pored toga što služi za predstavljanje i promoviranje bošnjačke kulture u svim njenim aspektima, Biserje vapi da pridonese kulturnoj raznolikosti Bosne i Hercegovine.

Stoga je cilj Biserja gradnja interkulturalnih mostova između naroda u Bosni i Hercegovini, ali i šire, pretendirajući povezati svojim sadržajima Istok i Zapad.

Podržite nas!


Ovaj prozor će se zatvoriti za 18 sekundi.