Najava izložbe umjetnika iz Sjeverne Makedonije, Valentine Stevanovske i Fehima Huskovića

 Najava izložbe umjetnika iz Sjeverne Makedonije, Valentine Stevanovske i Fehima Huskovića

Galerija „Preporod“ Zenica, u okviru svojih planiranih aktivnosti i obilježavanja 120 godina Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ u Bosni i Hercegovini, postavlja izložbu umjetnika iz Tetova (Sjeverna Makedonija), Valentine Stevanovske i Fehima Huskovića. Izložba će biti otvorena u srijedu, 3. maja 2023. godine u 18.00 sati u Galerijskom prostoru Sinagoge. Riječ je o izložbi skluptura i grafika.

Fehim Husković rođen je 1967. godine u Velesu (Sjeverna Makedonija). Srednju umjetničku školu završio je u Skoplju (grafika). Završio je Akademiju likovnih umjetnosti i postdiplomske studije na Odsjeku za grafiku. Magristrirao je i doktorirao iz oblasti pedagogije i metodike likovne umjetnosti na Univerzitetu „Sveti Kliment Ohridski“ u Sofiji. Radi kao profesor na Fakultetu likovnih umjetnosti u Skoplju i Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru na nastavnim predmetima Grafika i grafičke tehnike i Metodika likovne kulture, a kao gostujući profesor angažiran je na više univerziteta u Evropi i Aziji. Organizirao je preko 105 samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu i učestovao u preko 800 grupnih izložbi. Uzeo je učešće na više od 200 međunarodnih kolonija i simpozija. Dobitnik je preko 40 nagrada iz oblasti crteža, grafike i slikarstva, kao i certifikata, diploma i donacija za pedagoško iskustvo te Nagrade za životno djelo u Sjevernoj Makedoniji. Objavio je preko 20 radova i tri knjige iz oblasti pedagogije i psihologije umjetnosti. Organizator je i koordinator velikog broja bijenala, trijenala, manifestacija i izložbi na svjetskom nivou, dao je i veliki doprinos u afirmaciji balkanskih država. Njegova djela nalaze se u poznatim muzejima i privatnim kolekcijama u svijetu. Član je više organizacija, udruženja i asocijacija (DLUM, DLUV, DLUL, DLUNP, SULU), kao i redovni član BANU.

Valentina Stevanovska rođena je 1969. godine u Skoplju (Sjeverna Makedonija). Diplomirala je 2004. godine na Fakultetu likovnih umjetnosti (Odjel skluptura) u Skoplju. Magistrirala je 2008. godine na istom fakultetu iz oblasti sklupture. Doktorirala je 2017. godine na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru u području likovnih umjetnosti. Dobitnica je više nagrada i izvedbi na monumetalnim radovima: Konajnik „Aleksandar Makedonski“ sa pratećim sklupturama i Fontana, Trg „Makedonija“ u Skoplju; Konajnik „Filip II“, Gazi Baba- Fontana u Skoplju; Porta „Makedonija“, Fontana „Majka Makedonije“, Trg „Filip II“; dvije fontane ,Arheološki muzej, Spomenik „Sv.Lidija“,Konjička skluptura „Nikola Petrov Rusinski“, konjičak skluptura „Boris Sarafov, Skoplje, Spomenik Holokausta Jevreja u Makedoniji –Muzej Holokausta Jevreja, Skluptura „SV.Ilija“, dvije prateće sklupture na fasadi zgrade „Elem“, Spomenik „Djeca izbjeglice iz egejske Makedonije“, Skoplje.

 

Podijeli

Podržite nas!


Ovaj prozor će se zatvoriti za 18 sekundi.