“Tarih”: Džamija Čobanija u Sarajevu

 “Tarih”: Džamija Čobanija u Sarajevu

 

Iz serijala “Tarih” TVSA.

 

Džamiju Čobanija sagradio je čoban Hasan Vojvoda u prvoj polovini 16. stoljeća, koji je u blizini 1557. godine podigao prvu drvenu ćupriju, a po kojem danas naziv nose most, ulica, džamija, ali i cijelo naselje na lijevoj obali Miljacke. Riječ je o prostranoj džamiji sa kamenim minaretom u čiji je zid uzidana kamena ploča na kojoj je na turskom jeziku uklesana pjesma / natpis o njenoj obnovi. Uz džamiju koju je 1874/75. iz temelja obnovio Fadil-paša Šerifović nalazi se groblje, manje u odnosu na prvobitno, a smatra se da nišan kod minareta, osmougaone osnove, ograđen santračem i bez natpisa, označava grob dobrotvora Čoban-Hasana. Džamija Čobanija proglašena je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

Podijeli

Podržite nas!


Ovaj prozor će se zatvoriti za 18 sekundi.