Tags : Ahmed Kulanić

Aktuelno

Bosna i pitanje o društvenim i humanističkim znanostima

Piše: dr. sc. Ahmed Kulanić Istraživanja društvenih i humanističkih nauka je teško kvantifikovano evaluirati, kao i mjeriti utjecaj istraživačkih dostignuća unutar istih uzimajući u obzir činjenicu i izazove u razumijevanju, poimanju i usmjeravanju ukupnosti društvenih fenomena kao takvih. Osnovni zadatak kako društvenih i humanističkih nauka, ali i ostalih naučnih disciplina, potrebno je sagledavati putem njihovog […]Pročitaj više

Islam Studije i eseji

Muslimani: između reforme i(ili) renesanse

Naširoko je elaborirana važnost nauke, naučnog rada i istraživanja u islamu, pogotovo jer to predstavlja prvi imperativ i prvu objavu u islamu (Kur’an, 96:1-5). Mnogi autori su upravo među osnovne uzroke stagnacije islamske civilizacije svrstavali smanjenu posvećenost muslimana nauci i naučnom radu, kao i površno pristupanje istoj (Arslan, Zašto su muslimani nazadovali a drugi napredovali, 2001., […]Pročitaj više

Podržite nas!


Ovaj prozor će se zatvoriti za 18 sekundi.