Objavljen novi broj Bosanskih studija

 Objavljen novi broj Bosanskih studija

Novi broj Bosanskih studija (Vol. IV, No.1/2020) u odnosu na prethodne brojeve donosi nekoliko novina, koje se prije svega ogledaju u publikovanju članaka u štampanom i digitalnom formatu. Na ovaj način Institut za bošnjačke studije (IBS) nastoji slijediti savremene trendove u izdavačkoj djelatnosti te približiti nauku, naučni rad i istraživanje široj čitalačkoj publici, ali i svim zainteresiranim naučnim radnicima i istraživačima kako u Bosni i Hercegovini, regionu tako i širom svijeta. Digitalno izdanje novog broja ali i svih prethodnih brojeva dostupni su na zvaničnoj stranici Časopisa, sa slobodnim pristupom. Za pristup cjelovitom tekstu objavljenih članaka potrebno je registrirati se na stranici koja je besplatna.

Časopis Bosnian studies pokrenut je 2007. godine u okviru Instituta za bošnjačke studije – Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ sa ciljem predstavljanja ključnih naučnih i kulturnih pitanja vezanih za Bosnu i Hercegovinu i Bošnjake međunarodnoj i domaćoj naučnoj i kulturnoj javnosti.  Usljed nedostatka finansijskih sredstava Časopis je 2009. godine prestao sa izlaženjem. Do tada  su objavljena četiri broja časopisa pod uredništvom prof. dr. Fikreta Karčića i prof. dr. Senadina Musabegovića.

Od ponovnog pokretanja na mjestu glavnog urednika je prof. dr. Šaćir Filandra, izvršni urednik dr. Ahmed Kulanić, a redakciju čine prof. dr. Sanjin Kodrić, prof. dr. Hamza Karčić, prof. dr. Adnan Jahić, prof. dr. Vahidin Preljević, prof. dr. Peter Smeriga, prof. dr. Sead Turčalo, prof. dr. Keith Doubt, prof. dr. Benjamin Moore, prof. dr. Marko Atilla Hoare, prof. dr. Ruthner Clemens, i prof. dr. Bogusław Zieliński.

Bosanian studies trenutno su indeksirane u CEEOL bazi podataka sa ciljem uključivanja u sve relevantne naučne baze.

Sa ciljem promocije nauke, naučnog rada i nadasve bivanjem platforme za intelektualnu debatu, razmjenu mišljenja, kritičkog propitivanja ključnih društvenih, kulturoloških i političkih pitanja Bosanske studije pozivaju naučne radnike i istraživače iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta da slanjem svojih radova doprinesu razvoju Časopisa.

Radovi se mogu dostaviti putem e-maila: institut@preporod.ba ili putem zvanične stranice časopisa: www.ibs.preporod.ba/bosnian-studies.

Podijeli

Podržite nas!


Ovaj prozor će se zatvoriti za 18 sekundi.