Započela Godina “Preporoda”

 Započela Godina “Preporoda”

U četvrtak, 20. 2. 2020. godine s početkom u 10 sati u Domu Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Sarajevu održana je konferencija za medije povodom Dana BZK “Preporod” i obilježavanja Godine “Preporoda”.

Bošnjačka zajednica kulture “Preporod” temeljna je i najstarija nacionalna kulturna ustanova Bošnjaka, a osnovan je pod imenom društva “Gajret” 20. februara 1903. godine, i taj dan obilježava se kao Dan Bošnjačke zajednice kulture “Preporod”. Jedan od osnivača i prvi predsjednik “Gajreta” kao pravnog prethodnika i preteče današnjeg “Preporoda” bio je dr. Safvet-beg Bašagić.

Uz “Gajret”, pravni prethodnik i preteča današnjeg “Preporoda” jeste i društvo “Narodna uzdanica” iz 1924. godine. Nakon Drugog svjetskog rata, 1945. godine, “Gajret” i “Narodna uzdanica” udružit će se i tako će nastati današnji “Preporod”, s dr. Zaimom Šarcem kao prvim predsjednikom, ali će njegov rad i djelovanje nove vlasti zabraniti već 1949. godine, što će potrajati sve do novijeg vremena.

Rad i djelovanje Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” obnovljen je 1990. godine, prije tačno 30 godina, kada je za prvog predsjednika obnovljenog “Preporoda” izabran rahmetli prof. dr. Muhsin Rizvić. U razdoblju koje je uslijedilo, “Preporod” je pokrenuo, razvio i realizirao niz ključno važnih kulturnih i naučnih poduhvata te radio na afimraciji i njegovanju bošnjačkog identiteta.

Predsjednik Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” prof. dr. Sanjin Kodrić sa saradnicima je na današnjoj konferenciji za medije predstavio program obilježavanja Dana BZK “Preporod” te pregled aktivnosti u okvirima manifestacije Godina “Preporoda”. Nastavljajući predano raditi na realizaciji svih započetih projekata, poput Edicije Bošnjačka književnost u 100 knjiga i dr.,  ovu – 30. godišnjicu obnove svog rada i djelovanja Bošnjačka zajednica kulture “Preporod” obilježit će i posebnim programima i aktivnostima širom Bosne i Hercegovine i dijaspore u okvirima cjelogodišnje manifestacije Godina “Preporoda”.

Ove aktivnosti uključuju niz naučnih skupova, okruglih stolova, likovnih izložbi, folklornih smotri i drugih kulturnih sadržaja kojima se čuva i  njeguje tradicija, artikuliraju najaktuelnija pitanja Bošnjaka i države Bosne i Hercegovine i potiče jačanje “Preporoda” kao kulturne institucije bošnjačkog naroda, sukladno današnjem vremenu i vremenu koje je ispred nas.

Godini “Preporoda” pokrenut će se i novi naučni i izdavački projekti temeljno važni za identitet i kulturu Bošnjaka, a među njima i projekti izrade novog Pravopisa bosanskog jezika i Enciklopedije Bošnjaka.

Dan BZK “Preporod” i Godina “Preporoda” realiziraju se pod visokim pokroviteljstvom člana Predsjedništva BiH Šefika Džaferovića.

Sarajevo, 20. 2. 2020.

Direkcija BZK “Preporod”

Podijeli

Podržite nas!


Ovaj prozor će se zatvoriti za 18 sekundi.