“Tarih”: Orijentalni institut u Sarajevu

 “Tarih”: Orijentalni institut u Sarajevu

Iz serijala “Tarih” TVSA.

 

Orijentalni institut u Sarajevu je naučna ustanova osnovana 1950. godine radi prikupljanja, obrade i publiciranja orijentalne rukopisne i arhivske građe te izvora za historiju Bosne i Hercegovine. Rad Instituta bio je organiziran kroz Filološko odjeljenje, Historijsko odjeljenje, Odjeljenje za dokumentaciju, Referat za Bliski i Srednji istok te Referat za orijentalnu umjetnost. Institut je, sa svom građom, bio uništen 1992. godine u bombardiranju i urbicidu Sarajeva. Rukopisna zbirka s 5.263 kodeksa manuskripata na arapskome, turskome i perzijskom jeziku bila je jedna od najdragocjenijih na Balkanu; sastojala se od zbirke Manuscripta turcica sa 7.156 dokumenata od 16. do 19. stoljeća, zbirke sidžila (protokola mjesnih sudova) od 17. do 19. stoljeća, Vilajetskog arhiva s približno 200.000 dokumenata i zbirke tapija (dokumenata o posjedovanju zemljišta) iz druge polovine 19. stoljeća. Osim originalne građe, Arhiv instituta imao je fotokopije i mikrofilmove iz drugih arhiva i ustanova, a Biblioteka Instituta sadržavala je više od 15.000 knjiga. Godine 1995. Institut je postao sastavnim dijelom Univerziteta u Sarajevu te nastavio rad kao javna ustanova. Rezultati znanstvenoistraživačkoga i stručnog rada, osim u seriji Turski spomenici o povijesti južnih Slavena (Monumenta Turcica Historiam Slavorum Meridionalium Illustrantia) i ediciji Posebna izdanja, objavljuju se u publikaciji Prilozi za orijentalnu filologiju, pokrenutoj 1950. godine.

Podijeli

Podržite nas!


Ovaj prozor će se zatvoriti za 18 sekundi.