Tags : Mustafa Imamović

Aktuelno Vijesti

Godišnjica rođenja Mustafe Imamovića

Mustafa Imamović, jedan od najuglednijih i najznačajnijih historičara Bosne i Hercegovine, rođen je na današnji dan 29. januara 1941. godine u Gradačcu. Osnovnu i srednju školu završio je u rodnom gradu, da bi nakon toga upisao studij na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu na kojem je magistrirao (1963), doktorirao i gdje je biran u zvanja […]Pročitaj više

Aktuelno Vijesti

Godišnjica smrti Mustafe Imamovića, jednog od najuglednijih i najznačajnijih historičara

Na današnji dan 23. januara 2017. godine u Sarajevu preminuo je Mustafa Imamović, jedan od najuglednijih i najznačajnijih historičara Bosne i Hercegovine. Mustafa Imamović rođen je 29. januara 1941. godine u Gradačcu. Osnovnu i srednju školu završio je u rodnom gradu, da bi nakon toga upisao studij na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na kojem […]Pročitaj više

Aktuelno Historija

Na današnji dan rođen Mustafa Imamović

Mustafa Imamović, jedan od najuglednijih i najznačajnijih historičara Bosne i Hercegovine, rođen je na današnji dan, 29. januara 1941. godine u Gradačcu. Osnovnu i srednju školu završio je u rodnom gradu, da bi nakon toga upisao studij na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu na kojem je magistrirao (1963), doktorirao i gdje je biran u zvanja […]Pročitaj više

Aktuelno Historija

Godišnjica smrti Mustafe Imamovića, jednog od najuglednijih i najznačajnijih historičara

Mustafa Imamović, jedan od najuglednijih i najznačajnijih historičara Bosne i Hercegovine, preminuo je na današnji dan 23. januara 2017. godine u Sarajevu. Rođen je 29. januara 1941. godine u Gradačcu. Osnovnu i srednju školu završio je u rodnom gradu, da bi nakon toga upisao studij na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu na kojem je magistrirao […]Pročitaj više

Aktuelno Historija

Crkva bosanska

Sigurno je da nema ni jedne teme u bosanskoj povijesti oko koje su se lomila koplja kao oko pitanja karaktera, uloge i značaja Crkve bosanske. To je pitanje u nauci prisutno još od pojave studije Božidara Petranovića Bogumili, crkva bosanska i krstjani (1867) i Franje Račkog Bogumili i patareni (1867). Od tad je o Crkvi […]Pročitaj više

Aktuelno Historija

Godišnjica rođenja Mustafe Imamovića, jednog od najuglednijih i najznačajnijih historičara

Mustafa Imamović rođen je na današnji dan 29. januara 1941. godine u Gradačcu. Osnovnu i srednju školu završio je u rodnom Gradačcu, da bi nakon toga upisao studij na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu na kojem je magistrirao (1963), doktorirao i gdje je biran u zvanja asistenta, višeg asistenta i docenta. Od 1975. godine zasniva radni […]Pročitaj više

Sjećanja

Godišnjica rođenja Mustafe Imamovića

Mustafa Imamović (Gradačac, 29. 1. 1941 – Sarajevo, 23. 1. 2017)   U Gradačcu završio je osnovnu školu i gimnaziju, zatim Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu na kojem je magistrirao, doktorirao, te biran u zvanja asistenta, višeg asistenta i docenta. Od 1975. godine zasniva radni odnos na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, gdje je biran […]Pročitaj više

Intervjui

IMAMOVIĆ: Bosna i Hercegovina ostaje glavno uporište Bošnjaka

Profesor emeritus na Pravnom fakultetu u Sarajevu Mustafa Imamović rodio se u Gradačcu 29. januara 1941, a umro je u Sarajevu 23. januara 2017. godine. Sedmičnik "Stav" objavio je u martu 2015. godine posljednji intervju s profesorom Imamovićem u kojem je govorio o Bosni kao (ne)protektoratu, o tome jesu li se Bošnjaci snašli u nezavisnoj Bosni i Hercegovini, o negiranju bosanskog jezika, o pravu na slobodu izjašnjavanja, o velikodržavnim planovima susjeda i o drugim pitanjima za koje u Bosni i Hercegovini nema konačnog odgovoraPročitaj više

Podržite nas!


Ovaj prozor će se zatvoriti za 18 sekundi.