Prof. em. dr. Enver Imamović: Novo otkriće ljiljana

 Prof. em. dr. Enver Imamović: Novo otkriće ljiljana

Piše: Prof. em. dr. Enver Imamović

 

Svaka populacija koja je dolazila i prolazila sa sjevera, istoka, zapada i juga, iza sebe je ostavljala tragove. Spomenimo to da su samo iz antičkog doba (prije više od 2.000 godina) na prostoru današnje Bosne i Hercegovine pronađena svjedočanstva postojanja raznih vjera s ukupno 48 raznih muških i ženskih božanstava čije su postojbine Indija, Iran, sjeverna Evropa, Grčka, Egipat, Rim i dr. Isti je slučaj s drugim nalazima: oružja, oruđa, nakita itd.

Kada je riječ o srednjem vijeku, posebnu vrijednost za Bosnu i njen narod imaju nalazi ljiljana jer se radi o njegovom omiljenom kulturno-vjerskom i nacionalnom obilježju. Nedavno je došlo do vrijednog nalaza koji je od svih do sada poznatih predstava ljiljana jedinstven po mnogo čemu. Nađen je nedaleko Glavatičeva blizu Konjica, uz obalu Neretve, na dubini 1,80 m. Izrađen je od fine pročišćene gline koja je pečenjem dobila lijepu crvenkastu boju. Zahvaljujući Osmanu i Mustafi Tucakoviću, sačuvan je i uskoro će krasiti muzejsku vitrinu. Iako dosadašnji nalazi ljiljana predstavljaju razne stilizacije, ovaj ga prikazuje u najljepšoj formi, savršene izrade što pokazuje to da je rad nekog izvrsnog majstora-grnčara. Rađen je u kalupu, pa se može pretpostaviti da se serijski izrađivao. Dimenzije su mu 5×5 cm. Na vrhu su dvije rupice koje su nesumnjivo služile za provlačenje lančića ili konopca¸da se može nositi oko vrata. Dakle, služio je kao nakit, kao što je postojalo i prstenje, naušnice, broševi i drugi nakit ukrašen ovim znakom.

 

 

Ovakav izgled ljiljana čest je u zapadnoj Evropi, posebno u Francuskoj i Belgiji. S obzirom na to da je ljiljan bio najprisutniji u Bosni i da je predstavljao obilježje njenog naroda, za pretpostaviti je da je ovaj oblik Evropa preuzela od Bosne. Viđali su ga i na viteškim turnirima po Evropi na kojima su učestvovali i bosanski vitezovi čija su opremu krasili ljiljani (na štitu, konjskom pokrivaču itd.). U odnosu na druge evropske zemlje, ljiljan se u srednjovjekovnoj Bosni najviše koristio. Stavljan je na stećke (kamene nadgrobne spomenike), ukrašavao je vjerske i svjetovne knjige, dijelove stambene arhitekture, stavljan je na tapiserije, zastave i grbove, izrađivao se nakit u njegovom obliku i sl. Koliko je bio omiljen u srednjovjekovnoj Bosni, a tako je ostalo do danas, govori podatak da se u proteklom ratu stavljao na grobna obilježja (nišane) svih poginulih. Narod je borce Armije Republike Bosne i Hercegovine nazivao zlatnim ljiljanima, nova državna i vojna obilježja su umjesto zvijezde petrokrake krasili ljiljani.

Ovaj novi nalaz ljiljana iz blizine Glavatičeva upotpunit će repertoar njegovog prikazivanja raznih varijanti. Još će jednom potvrditi to da je ljiljan u Bosni starovjekovno obilježje njenog naroda čiji najstariji nalaz potječe od prije više od od 2.000 godina, kako to pokazuje nalaz sa Ilidže kod Sarajeva, ucrtan na jednoj zemljanoj posudi. Bio je omiljen i u doba turske prisutnosti kad je također stavljan na nadgrobne spomemenike (nišane), ukrašavao je džamije (iznad ulaznih vrata u Magribijinoj džamiji na Marindvoru u Sarajevu, džamiji Husejniji u Gradačcu i dr.). I okupacione austrougarske vlasti su respektirale tradiciju ljiljana u Bosni. Između ostaloga, njime je ukrašeno krunište krova oko čitave sarajevske Vijećnice. U svećanoj dvorani Doma vojske u Sarajevu veliki lusteri su ukrašeni znacima ljiljana. Čak i dvorišnu ogradu stolne Pravoslavne crkve usred Sarajeva krase ljiljani, respektirajući na taj način bosansku tradiciju – pojašnjava prof. em. dr. Enver Imamović.

Podijeli

Podržite nas!


Ovaj prozor će se zatvoriti za 18 sekundi.