Nekropola sa stećcima u Olovcima kod Kladnja

 Nekropola sa stećcima u Olovcima kod Kladnja
Na području općine Kladanj evidentirane su 52 nekropole sa ukupno 430 stećaka, i to u naseljima: Kladanj, Kovačići, Konjevići, Starić, Gojsalić, Dopasci, Gojakovići, Prijanovići, Noćajevići, Brgule, Crijevčići, Tarevo, Stupari, Olovci, Suljići, Tuholj i Vranovići. Kladanjski stećci pripadaju jednoj od četiri klesarske radionice koje su djelovale u istočnoj Bosni, a koja se, sudeći po nekim zajedničkim karakteristikama stećaka, može locirati između Kladnja, Olova i Ilijaša. Od ukupno 430 evidentiranih stećaka na području Kladnja, čak 211 (49 %) su sljemenjaci, koji se inače u drugim krajevima pojavljuju u manjem broju u poređenju sa drugim oblicima. Po brojnosti na drugom mjestu su sanduci, kojih ima 114 (2 7%), iza toga su stupovi sa 79 primjeraka (18 %), a onda ploče kojih ima ukupno 15 primjeraka (3 %). U ovom kraju se u prilično velikom broju pojavljuju uspravni stećci, dok krstača uopće nema. Nekropole su situirane na istaknutim mjestima, brežuljcima i glavicama, pored putova, naselja i kamenoloma. U nekim slučajevima su uz nekropole situirana savremena groblja obližnjih sela, pravoslavna ili muslimanska. Ukrašeno je ukupno 60 primjeraka (14 %). Kao dekorativni motivi preovladavaju: tordirana i obična vrpca, plastično rebro i niz plastičnih trokutova. Kao simbolični motiv u najvećem broju pojavljuju se spirala i stilizirano stablo kao originalan motiv ovog kraja. Na nekoliko stećaka je uočen polumjesec, zvijezda, križ, krug, motivi oružja i oruđa te motiv štapa. Natpisi se pojavljuju na dva mjesta.
Olovci su selo koje se nalazi oko 10 km sjeverozapadno od Kladnja. Nekropola leži na kosom terenu koji se blago spušta prema putu. Zauzima površinu od 24,5 x 14 m. Nekropolu čini 18 stećaka, od toga je 12 sljemenjaka, 5 sanduka i jedan stupac. Svi stećci su dobro obrađeni. Orijentirani su u smjeru zapad – istok, u nizovima. Izuzetak čine jedan sljemenjak i dva sanduka, orijentirana u smjeru sjever – jug. Neki primjerci su nešto utonuli. Tri sljemenjaka su ukrašena, a jedan ima natpis. Sljemenjak, koji se nalazi u sredini nekropole, na čeonim stranama je ukrašen dvostrukom spiralom. Istočni dio stećka je oštećen i fragment sa dijelom dekoracije je pomjeren nekoliko metara od stećka. Drugi sljemenjak, koji se nalazi na sjevernom dijelu nekropole, ukrašen je debelom tordiranom vrpcom ispod “krova”. Ovakvom vrpcom su naglašene vertikalne ivice sljemenjaka i zabat istočne čeone strane. Na ovoj strani je prikazan križ sa okruglim završecima krakova, motivom koji je karakterističan za područje Olova i Kladnja. Treći sljemenjak na zapadnoj čeonoj strani ima motiv sličan štapu, kod kojeg je drška izvijena i na krajevima povijena prema zemlji i unutar. Na bočnim stranama je prikazan po jedan “T” križ. Četvrti sljemenjak leži na sjevernom dijelu nekropole, blago izdvojen od ostalih stećaka. Na istočnoj čeonoj strani ima urezan natpis , ispisan u šest redova koji govori da ispod stećka počiva Radomir Jurisalić na svojoj plemenitoj zemlji. O feudalcu Radomiru Jurisaliću, koji se u natpisu spominje, nema nikakvih podataka. Sigurno je da je pripadao feudalnoj obitelji Jurisalića, čija je baština bila u ovom kraju. Po obliku slova natpis bi se mogao datirati u 14. i 15. stoljeće. Nekropola se nalazi na Listi svjetske baštine UNESCO.
Izvor: Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika
Podijeli

Podržite nas!


Ovaj prozor će se zatvoriti za 18 sekundi.