“Tarih”: Vilsonovo šetalište u Sarajevu

 “Tarih”: Vilsonovo šetalište u Sarajevu

 

Iz serijala “Tarih” TVSA.

 

Vilsonovo šetalište u Sarajevu nosi naziv po imenu nekadašnjeg predsjednika SAD-a, Thomasa Woodrowa Wilsona koji je 1917. godine objavio rat Njemačkoj, a time označio i kraj ere moćne Austro-Ugarske Monarhije. Sagrađeno je za vrijeme austrougarske vladavine i pušteno je u promet početkom prošlog stoljeća. Tada se nazivalo Kallayeva promenada, prema imenu diplomate, političara, ministra finansija i poglavara BiH, Benjamina Kallaya. Nakon pada monarhije, Kallayeva promenada dobija naziv Vilsonovo šetalište. Ovaj naziv je od 1941-1945. godine bio preimenovan u Musolinijevo šetalište. Kada je pala fašistička ideologija, naziv ulice je ponovo vraćen, da bi se 1960. godine ime opet promijenilo i ova ulica je dobila naziv Omladinsko šetalište. I na koncu, ovom šetalištu je po treći put vraćen naziv Vilsonovo šetalište, kako ga Sarajlije a i ostali najvećim dijelom jedino i poznaju.

Podijeli

Podržite nas!


Ovaj prozor će se zatvoriti za 18 sekundi.