Tags : sahat-kula

Aktuelno Historija

Sahat-kula Mehmed-paše Sokolovića u Foči

U neposrednoj blizini džamije i drugih zadužbina Mehmed-paše Kukavice u Foči nalazi se i Sahat-kula. S obzirom na to da ne postoje pisani tragovi o izgradnji ovog objekta, može se pretpostaviti da je izgrađen nakon 1758. godine, jer se ne spominje u vakufnami Mehmed-paše Kukavice iz te godine. Oko 1884. godine sat na ovoj Sahat-kuli […]Pročitaj više

Podržite nas!


Ovaj prozor će se zatvoriti za 18 sekundi.