Studija “Medijska i informacijska pismenost: istraživanje i razvoj”

 Studija “Medijska i informacijska pismenost: istraživanje i razvoj”

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu objavio je elektronsku inačicu studije Medijska i informacijska pismenost: istraživanje i razvoj (2020). Ova publikacija rezultat je višegodišnjih napora, sadržanih u naučnoistraživačkom radu, razvoju modela, metoda, tehnika, taktika, operativnih procedura i strateškog pristupa medijskoj i informacijskoj pismenosti.

 

PREDGOVOR

Veliko je zadovoljstvo predstaviti javnosti, zainteresiranoj za medijsku i informacijsku pismenost, ovu publikaciju koja je rezultat višegodišnjih napora, sadržanih u naučnoistraživačkom radu, razvoju modela, metoda, tehnika, taktika, operativnih procedura i strateškog pristupa. Osnova je bila razvoj akademske izvrsnosti u susretima različitih naučnih disciplina, sučeljavanjima episte- moloških svjetonazora i predanom sondiranju globalnih trendova s fokusom na bosanskohercegovačko društvo i obrazovne sisteme sa ciljem pronalaženja teoretskih, ali i praktičnih rješenja za izazove koje je digitalna transformacija društva nametnula. U ovim procesima učestvovao je veliki broj kolegica i kolega kojima dugujem zahvalnost, jer bez njih dosadašnji rezultati ne bi bili mogući. Suština je bila da rezultati ponude izvodiv i održiv način integracije medijske i informacijske pismenosti, kao očigledan pristup, a, ipak, rijetko zastupljen.

Prije formalnog početka projektnih aktivnosti, ali i tokom njih u posljednje četiri godine, okosnica razvoja ideja bili su brojni sati inspirativnih akademskih, naučnih i istraživačkih razgovora s kolegom Marijom Hibertom. To je rezultiralo neophodnim i transformativnim interdisciplinarnim razumijevanjem medijske i informacijske pismenosti i rješavanjem izazova koji su bili pred nama.

Kao voditelj projekata1 od 2017. godine, koji su omogućili provođenje aktivnosti, čiji je i dio rezultata predstavljen u ovoj knjizi, ali i kao rukovodilac Instituta za društvena istraživanja, trudio sam se usmjeravati i kumulativno voditi prema općem cilju teoretskog i praktičnog razvoja medijske i informacijske pismenosti, a istovremeno i razvoja ljudskih resursa na Univerzitetu u Sarajevu, i partnerskim univerzitetima i institucijama; i kao dio rješenja za održivost i izvodivost procesa.

2018-2019: Nastavak aktivnosti u oblasti medijske i informacijske pismenosti u okviru projekta „IZGRADNJA POVJERENJA U MEDIJE U JUGOISTOČNOJ EVROPI I TURSKOJ“, u saradnji s UNESCO-om i uz finansijsku podršku Evropske unije.
2019-2020: u okviru programa Dijalog za budućnost (UN agencije – UNESCO i UNICEF) realizira dva projekata „Medijska i informacijska pismenost u funkciji razvoja kritičkog mišljenja i zagovaranja mladih“.

2020: IDI FPN UNSA provodi tri projekta: „IZGRADNJA POVJERENJA U MEDIJE U JUGOISTOČNOJ EUROPI I TURSKOJ – Faza 2“ UNESCO/EU; „Društvo, kultura, religija u digitalnom dobu“ – UNICEF; Regionalni projekt Dijalog za budućnost 2: „Fostering dialogue and social cohesion in and between Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Serbia“.

page10image1642914720

Medijska i informacijska pismenost: Istraživanje i razvoj

To ne bi bilo moguće bez podrške menadžmenta Fakulteta političkih nauka i rektorata UNSA-e, te svakako vizije, podrške i uspješne saradnje s Uredom UNESCO-a i Uredom UNICEF-a u Bosni i Hercegovini.

U svijetu, u kojem sve više prevladava samomistifikacija, populizam, pretpostavljeni instant-ishodi, samodovoljnost i samosvrsishodnost, bez šireg konteksta, javnog interesa i deontološki postavljenog sistema vrijednosti – vrlo je zahtjevno bilo ustrajati na viziji da se upornim strateškim usmjerenjem s jasnom idejom konačnog rezultata u okviru općeg cilja kontinuirano okupljaju konstruktivne snage i postižu konsekutivno nadopunjujući ishodi. Izgradnja koalicija (institucionalnih i akademskih, ali i na nivou vrijednosti i ideja) sa ciljem hakiranja konstanti – vremena i ovozemaljske inkarnacije postdigitalnog stanja i bivstvovanja – polučila je rezultatima kojima možemo biti zadovoljni.

Cilj ove publikacije je predstaviti osnovne rezultate istraživanja i razvoja medijske i informacijske pismenosti za bolje razumijevanje kompleksnosti integralnog koncepta i holističkog pristupa.

U prvom poglavlju objašnjen je strateški pristup razvoju medijske i informacijske pismenosti, vodeći se njenim krovnim određenjima i definicijama, koje su naznačene u Deklaraciji o medijskoj i informacijskoj pismenosti iz 2019. godine, te Preglednom studijom o politikama i strategijama medijske i informacijske pismenosti u Bosni i Hercegovini – Ver 2.0 (2020), što je sumirano u grafičkom prikazu strateškog pristupa medijskoj i informacijskoj pismenosti u Bosni i Hercegovini, ali kao princip prilagodljivo i primjenjivo i u drugim državama.

U drugom poglavlju opisana je primjena kritičkog pristupa medijskoj i informacijskoj pismenosti u Bosni i Hercegovini uz međudjelovanje bibliotekara, nastavnika i učenika u školskoj biblioteci.

Treće poglavlje pojašnjava posmatranje informacijske i medijske pismenosti kao cjeloživotnog procesa odgajanja mislećih građana koji su demokratski orijentirani, sposobni i odgovorni, a čija se zainteresiranost za društvenu participaciju potpuno ostvaruje uz pomoć kompetencija medijske i informacijske pismenosti (MIP).

Četvrto poglavlje ispituje ulogu medija u promicanju medijske i informacijske pismenosti, te je ponuđen odgovor na pitanje kakva treba biti uloga medija u promociji MIP-a.

Peto poglavlje predstavlja skup istraživanja koje je Institut za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu radio na osnovu i za potrebe strateškog razvoja medijske i informacijske pismenosti (MIP) u Bosni i Hercegovini. Istraživanja se sastoje iz tri cjeline:

  1. (1)  Pilot-istraživanja samoprocjene kompetencija nastavnika i bibliotekara osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo;
  2. (2)  IstraživanjasamoprocjenekompetencijanastavnikaibibliotekarauBosni i Hercegovini;
  3. (3)  Istraživanja kompetencija roditelja i djece o nivou medijske i informacijske pismenosti.

Na kraju istraživanja ponuđeni su savjeti za buduća istraživanja kompetencija djece i mladih o medijskoj i informacijskoj pismenosti.

U prilozima se nalaze:

  1. (I)  Deklaracija o medijskoj i informacijskoj pismenosti iz 2019. godine;
  2. (II)  Pozicijska studija o politikama i strategijama medijske i informacijske pismenosti u Bosni i Hercegovini;
  3. (III)  Tabelarno prikazane i nabrojane, do sada, organizirane radionice iz šire oblasti medijske i informacijske pismenosti koje su rađene sa ciljem podučavanja i razvoja kompetencija učesnika, ali i istraživanja i razvoja modela MIP-a.

Predstavljeni ključni napori za unapređenje medijske i informacijske pismenosti u Bosni i Hercegovini, te pomaci koji su napravljeni u realizaciji preporuka u odnosu na period koji je pokrivala prethodna Pozicijska studija, postavljeni su kao osnova za promišljanje o nastavku i implementaciji strategija za razvoj medijske i informacijske pismenosti u Bosni i Hercegovini.

 

Emir Vajzović

 

 

Medijska i informacijska pismenost: istraživanje i razvoj, ur. Emir Vajzović, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2020.

 

Elektronsko izdanje knjige dostupno je na linku: https://bit.ly/3n07zoV

Podijeli

Podržite nas!


Ovaj prozor će se zatvoriti za 18 sekundi.