Poziv za saradnju u “Godišnjaku” za 2019. godinu

 Poziv za saradnju u “Godišnjaku” za 2019. godinu

Pošto je u toku pripremanje novog broja „Godišnjaka“, pozivamo sve zainteresirane saradnike da pošalju svoje naučne ili stručne radove te prikaze knjiga za objavljivanje u „Godišnjaku“ za 2019. godinu. Svi radovi će biti anonimno recenzirani, nakon čega Redakcija odlučuje o prihvatanju rada za objavljivanje.

Radove možete poslati na e-mail:

info@preporod.ba;

Rok za primanje radova je 31. 1. 2020. godine.

U „Godišnjaku“ se objavljuju radovi iz kulturnog stvaralaštva Bošnjaka, bosanskohercegovačkog društva i politike, bosanskohercegovačke historije, bošnjačke književnosti, godišnjice značajnih događaja ili godišnjice rođenja istaknutih Bošnjaka i prikazi knjiga.

Molimo autore da se pridržavaju navedenih uputa:

UPUTE AUTORIMA

Rukopisi koji se nude za objavljivanje u Godišnjaku BZK ”Preporod” trebaju biti novi, neobjavljeni tekstovi. Tekst mora biti u MS Wordu, font Times New  Roman, veličina  12, prored 1, 5. Tekst u fusnotama i bilješkama treba biti veličine 10, sa proredom single (jednostruki). Veličina rukopisa ne treba prelaziti jedan autorski tabak  (15 stranica). Rukopise čitaju glavni urednik i članovi Redakcije, zatim ih šalju na anonimno recenziranje te nakon završenog postupka recenziranja, odlučuju hoće li se tekst objaviti ili ne.

Uz rukopis je potrebno poslati  sljedeće podatke:

  1. Naslov rada
  2. Prezime i ime autora
  3. Naziv institucije u kojoj je autor zaposlen
  4. Adresa i e-mail
  5. Sažetak sa ključnim riječima na bosanskom jeziku
  6. Literatura

Fusnote se stavljaju prema klasičnom modelu pri dnu stranice (a ne direktno u tekstu) prema dole navedenom redoslijedu bibliografskih elemenata.

Literatura i fusnote koje se navode  trebaju biti navedene prema sljedećem modelu:

–  za knjige koje su djelo jednog autora:

Rizvić, Muhsin: Behar: književnohistorijska monografija. Sarajevo: Svjetlost, 1971.

–  za zbornike ili druge publikacije kolektivnog autora:

Rasprave o nacionalnom identitetu Bošnjaka: zbornik radova.  Sarajevo: Institut za istoriju, 2009.

–  za članke u časopisima ili drugim prublikacijama:

Maglajlić, Munib: “Historijat bilježenja i zanimanja za sevdalinku“, Godišnjak Odjeljenja za književnost Instituta za jezik i književnost;  Knj. 3-4 (1974-75), str. 395-402.

Podijeli

Podržite nas!


Ovaj prozor će se zatvoriti za 18 sekundi.