Naučni skup „U traganju za nepoznatom baštinom: U čast acc. prof. dr. Đenane Buturović“

 Naučni skup „U traganju za nepoznatom baštinom: U čast acc. prof. dr. Đenane Buturović“

U povodu 10. godišnjice smrti acc. prof. dr. Đenane Buturović, Institut za bošnjačke studije Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ organizira Naučni skup U traganju za nepoznatom baštinom: U čast acc. prof. dr. Đenane Buturović.

Acc. prof. dr. Đenana Buturović (Trebinje, 29. 8. 1934. – Sarajevo, 28. 1. 2012.) bila je istaknuta proučavateljica usmene književnosti, muzejska savjetnica, načelnica Odjeljenja za etnologiju i direktorica Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, redovna profesorica usmene književnosti na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru te akademikinja Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti, kao i ugledna članica Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“, čijem je radu i djelovanju višestruko doprinosila.

Autorica je velikog broja naučnih i stručnih radova, među kojima se posebno ističu njene knjige Studija o Hörmannovoj zbirci muslimanskih narodnih pjesama (1976), Morići: Od stvarnosti do usmene predaje (1983), Bosanskomuslimanska usmena epika (1992), Usmena epika Bošnjaka (1995), Morići: Smisao sjećanja i pamćenja (2009) i dr., a njeno naučno djelo na razini je najboljih evropskih i svjetskih priloga proučavanju usmene književnosti. U traganju za nepoznatom usmenoknjiževnom baštinom acc. prof. dr. Đenana Buturović bila je neumorna i temeljita, a njeni pristupi bošnjačkoj usmenoj epici, ali i ostalim temama kojima se bavila, naznačili su nove i drugačije puteve u istraživanju usmene književnosti. Naučno djelo acc. prof. dr. Đenane Buturović nesumnjivo je kapitalnog karaktera, a bez njenih naučnih bavljenja velik dio naše usmenoknjiževne baštine ostao bi neistražen i nepoznat.

U želji i namjeri da odamo dužno poštovanje prema acc. prof. dr. Đenani Buturović te da sagledamo njen doprinos proučavanju bošnjačke usmene književnosti, odnosno usmenoknjiževnog stvaranja uopće, Naučni skup otvoren je za teme u vezi s naučnim djelom i naučnim interesima acc. prof. dr. Đenane Buturović, kao i za sve druge teme iz oblasti historije i poetike usmene književnosti, folkloristike, etnologije, kulturne antropologije, lingvistike, historije, muzikologije i drugih naučnih disciplina koje istražuju pojave usmene književnosti, uključujući i odnos usmene i pisane književnosti te druga relevantna pitanja.

Radovi predstavljeni na Naučnom skupu bit će objavljeni tokom 2022. godine u namjenskom zborniku radova u izdanju Instituta za bošnjačke studije Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“.

 


 

Naučni skup održat će se na 10. godišnjicu smrti acc. prof. dr. Đenane Buturović – 28. 1. 2022. godine u Domu Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ (Branilaca Sarajeva 30) s početkom u 10 sati, a izjave za medije predviđene su u 9.45 sati.

Naučni skup

U traganju za nepoznatom baštinom: U čast acc. prof. dr. Đenane Buturović

28. 1. 2022.

(Dom Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“, Sarajevo )

 

10:00–10:15 – Pozdravni govor i uvodno izlaganje

Prof. dr. Sanjin Kodrić, predsjednik Bošnjačke zajednice kulture „Preporod, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu: U traganju za nepoznatom baštinom: Književnohistorijsko i folklorističko djelo acc. prof. dr. Đenane Buturović

 

10:15–11:30

Vanr. prof. Amira Dervišević, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću: Doprinos acc. prof. dr. Đenane Buturović proučavanju bošnjačke usmene književnosti

Doc. dr. Irma Marić, Fakultet humanističkih nauka  Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru: Naučni rad Đenane Buturović

Dr. Alen Kalajdžija, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu: Značaj Đenane Buturović u tekstološkim proučavanjima rukopisne zbirke bošnjačke epike Koste Hörmanna

Vedad Mulavdić, Druga gimnazija Sarajevo: Pređivački postupak Đenane Buturović na primjeru zbirke epskih narodnih pjesama Koste Hörmanna

Dr. Nirha Efenedić, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine: Tema Morića u istraživanju Đenane Buturović

 

11:30–11:45 – Pauza

 

11:45–13:00

Prof. em. dr. Elbisa Ustamujić, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru: Herojske tragedije mladih junaka u usmenom stvaranju Bošnjaka

Prof. dr. Mirsad Kunić, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli: Dva tipa (re)prezentacije prostora u usmenoj epskoj i lirskoj pjesmi

Vanr. prof. Vildana Pečenković, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću: Transformacija motiva iz usmene u autorsku bosanskohercegovačku bajku

Vanr. prof. Bernisa Puriš i doc. dr. Elma Durmišević-Cernica, Filozofski fakultet  Univerziteta u Sarajevu: Pragmemi i pragmafrazemi plača na primjerima izabranih usmenih lirsko-narativnih pjesama

V. ass. Rajla Kurtović-Kasić, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću: Interkulturalni odnosi u pjesmi epskog pjevača Muje Velića

 

13:00 sati – Ručak

Podijeli

Podržite nas!


Ovaj prozor će se zatvoriti za 18 sekundi.