Na današnji dan rođen je Skender Kulenović, pjesnik punoće svijeta i simfonije riječi

 Na današnji dan rođen je Skender Kulenović, pjesnik punoće svijeta i simfonije riječi

Skender Kulenović, bošnjački i bosanskohercegovački pjesnik, dramski pisac, pripovjedač, romanopisac, esejist, putopisac i akademik, rođen je na današnji dan, 2. septembra 1910. godine u Bosanskom Petrovcu, gdje je završio osnovnu školu, a potom nakon agrarne reforme prelazi u majčino rodno mjesto Travnik, gdje od 1921. do 1930. godine kao vanjski učenik pohađa Jezuitsku gimnaziju. U trećem razredu gimnazije javio se sa prvim književnim radom, sonetima iz ciklusa Ocvale primule (1927). Od 1930. godine studira pravo na Sveučilištu u Zagrebu, 1933. postaje član SKOJ-a, a 1935. KPJ. Sarađuje u brojnim listovima i časopisima, a 1937. godine sa Hasanom Kikićem i Safetom Krupićem u Zagrebu pokreće Putokaz, muslimanski ljevičarski časopis za društvena i književna pitanja. Neposredno iza neprijateljske najezde u ofanzivi na Kozari, na Paležu 21. augusta 1942. godine pred narodom i borcima recitira svoju znamenitu apoteozu slobode, poemu Stojanka majka Knežopoljka, u vrijeme kad mrak i muk od nacističkog užasa caruje nad Evropom. Pjesnik je uz tekst poeme, objavljen 1945. godine, dao značajnu napomenu s podacima o njenom nastanku: “Ovu poemu, izgrađujući je u sebi još za vrijeme velike fašističke ofanzive na Kozari, napisao sam 20. augusta 1942. godine i odmah sutradan čitao na nezaboravnoj smotri Drugog krajiškog partizanskog odreda “Mladen Stojanović”, koja je održana mjesec dana poslije ofanzive, na Paležu, jednom od kozarskih visova.” Ovome treba dodati i dvije posthumno objavljene poeme Baruh-Benediktus de Spinoza – Brusač  (1979) i Na pravi sam ti put, majko izišo (1981). Bogata je bibliografija (ali i teatrografija) ovog značajnog bošnjačkog i bosanskohercegovačkog književnika, koji je objavio i komedije Djelidba i Večera (1947), poemu Ševa (1952), pjesničku zbirku Soneti (1968), pripovijetke za djecu Gromovo đule (1975) te roman Ponornica (1977).

Bio je član AVNOJ-a i ZAVNOBiH-a, uređuje listove Krajiški partizan, Bosanski udarnik, Glas i Oslobođenje. Od 1945. do 1947. godine obavlja funkciju direktora drame Narodnog pozorišta u Sarajevu, uređuje Novo doba, Pregled, Književne novine i Novu misao. Od 1950. do 1953. godine sekretar je Narodne skupštine FNRJ, a poslije zabrane Nove misli kažnjen je i postavljen za korektora u časopisu Borba. Godine 1955. prelazi u Mostar na mjesto dramaturga Narodnog pozorišta, a jedno vrijeme bio je i urednik u beogradskoj Prosveti.

Danilo Kiš o Skenderu Kulenoviću piše kao o rudaru jezika, koji je zalazio u najdublje slojeve našeg bogatog jezika i u poeziji i u prozi, tražeći uvijek najtvrđu riječ, uvijek iz najdubljih jezičkih slojeva, uvijek iz najtamnijih svojih leksičkih zona, jer je za njega najtačnija bila ona riječ koja je najduže mirovala u rudi predanja, ona koja je najmanje istrošena, ona koja je najljuće zveknula na njegovom jezičnom nakovnju. Za Kulenovića je poezija bila vlastiti credo, jer je i sam podsjećao da ne umije pisati prozu bez poezije, a da je jezik bio njegov nepresušni izvor razmišljanja, promišljanja i skladanja kazuju njegovi eseji o jeziku O dakavcima i infinitivcima, Su i sa, Ime jezika, etc. Preminuo je 25. januara 1978. godine u Beogradu, što ga je pretrglo u poznom pisanju romana, koji je tek u svojoj konačnoj formi imao poprimiti značaj sinteze njegovih pripovjednih motiva.

 


 

“Čekala te, čekala. Dugo se otimala da ne zaspi, pa najzad: probudi me, majko, kaže, kad dođe. Niko ti se toliko nije obveselio kao ona!”. “Obveselio”, ovaj glagol djeluje na mene pradrevno. Moram, moram odmah da je vidim! Vrata, srećom, ne škripnuše, polahko uđoh u odaju gdje spava. Sumračicom lelujaju srebrena vela, napolju je puna, olujom preprana mjesečina, i još malo vjetrića u starom orahu uz prozore.

Priđoh na prstima dušeku i bešumno kleknuh pored nje. Osvijetljen mjesečinom, plavičast, nosić; oval lica, neuhvatljiv još, kao početak ljepote koja će tek da bude; lice bijelo, od snježnih pahulja, od vrbinih maca; da joj ga dirnem ili puhnem u njeg, potrlo bi se, čini mi se, kao prah leptirskih krila; duge trepavice – kad spava, njima se pokriva, šapćem hiperbolu naše lirske pjesme. Ni među Arapkama, gledam je, ne vidjeh ovakve ljepote. Na licu i ustima (opet sam u poređenju iz lirske pjesme: na ustima kao dukatom razrezanim) ni osmijeha ni bilo kakvog izraza – čisti san i čisto rašćenje u njemu. Poljubih je kroz vazduh i iziđoh bez daha, pipavo, na trepavicama.

 

IZVOR: Skender Kulenović, Ponornica, Bošnjačka književnost u 100 knjiga, BZK “Preporod”, Sarajevo, 2013.

 


 

I

 

To su tople kćerke vlažnih zavjetrina.

Skrivene i nježne, za suncem se žute.

Bez mirisa, na dnu žutih krvi slute

skora iščeznuća s dolaskom vrelina.

 

Kao da su mrtve. Ali one ćute

u srcima žutim strast mlakih toplina.

U njedrima vrije sok, struji svježina,

al primule meke i titrave šute.

 

U sivoj ekstazi posljednjih bulbula,

u čaškama bijelim procvalih ponoći,

zaplakaše oči skrivenih primula:

 

u svanutne svile lat se po lat runi,

one osjetiše da će skoro proći

i da će ih nekud odvest vreli juni.

 

 

II

 

Osjetiše dragost mekih milovanja,

ali kćerke žute napuštene cvatu.

Željele bi grlit prste bijelih tkanja,

strast nečijih dlana ćutjeti na cvatu.

 

Nališe se oči žutine i sjanja.

Svaka skriva dušu titranjima stkatu

i u zavjetarja žutu ljubav sklanja,

dokle orhideje trepere na vlatu.

 

Neko s brijega slazi. Osoja mirùše.

Čekaju ga pune rascvalih čeznuća

s čevrmama tankim prežutoga zlata.

 

To kukurijek cvate, cvat zelena vrata.

I rastkane čežnjom vrućeg povinuća

njih opaja miris iz njegove duše.

 

 

III

 

Mislile su pomrijet kada gizdav stiže,

i zasjaše čaške jagorčika jarih.

On snažno miriše, iskri se i žari

i, niz tkiva noći, sve niže i niže

 

nad njih pada. Klone. Žuti nektar liže

i žitkoga soka što ga vračar stari

za primule žute u venama svari

svakoj po kap kane i pijan se diže.

 

S vlaću bijelog sunca u dnu žute čaške,

ko sutonske zvijezde u srebrne sjene

čekaju ga da se opet mrtav spusti.

 

A on kao vitez zavjetrina gustih

prepun zadnje zore siplje prve praške

na njih što mu s daha strepe prestravljene.

 

 

IV

 

O davno si, davno, Dijete puti bijele,

otišlo gdje i sad možda koja cvjeta!

Al primule jare mog su srca svele

što raskriše čaške s prstā ti i petā.

 

I, sad, kada ćutim u požare ljeta

na kapcima scvalim teške dlane vrele,

i kad žitki podnev s kora i drvetā

ljuljov miris toči sokovine zrele,

 

na dnu svih sazrenja, niz ječmove plamne

i sad prsti moji davnu mlakost slute

koju ubra srce s prvih tvojih cvanja:

 

niz snijeg što ne kopni, u gudure tamne

slazim tvojom stazom, dok ona, sve tanja,

kao mlijeko teče u primule žute.

 

 

V

 

I, sad, davno mrtva, krv u meni spava.

Niz ječmove lutam, scvalih trepavica,

da sagorim čežnjom jedrih žetelica

od sunca i srpa uz dûh boliglavā.

 

Žita su visoka, plava i preplava.

Niz međe mirišu sunca ivančicā.

O ocvale kćerke mojih prvih trava,

u srcu mi zgara sjeme vaših klica.

 

Da vas barem ubrah u prvome jaru,

da vas bar poklonih srcu koje duše,

sad bih imo brata da uz mene luta

 

niz sjedrala žita, žuta i prežuta.

I, sad, ne bih gino, pun klonule suše,

znam: vi biste cvale po mome mezaru.

 

Izvor: Skender Kulenović, Pjesme. Ogledi, Bošnjačka književnost u 100 knjiga, BZK “Preporod”, Sarajevo, str. 79-83.

 

Priredio: Elmir Spahić, MA

Podijeli

Podržite nas!


Ovaj prozor će se zatvoriti za 18 sekundi.