Na današnji dan preminula Lamija Hadžiosmanović, znamenita bošnjačka i bosanskohercegovačka orijentalistica i filologinja

 Na današnji dan preminula Lamija Hadžiosmanović, znamenita bošnjačka i bosanskohercegovačka orijentalistica i filologinja

Na današnji dan 9. maja 2016. godine u Sarajevu preminula je dr. Lamija Hadžiosmanović, bošnjačka i bosanskohercegovačka orijentalistica i filologinja. Rođena je 4. decembra 1931. također u Sarajevu. Završila je studije orijentalnih jezika sa historijom na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 1957. godine. Pohađala je postdiplomski studij i odbranila magistarski rad na Univerzitetu Ayni Šems u Kairu, sa temom iz islamske civilizacije (1966). Doktorsku disertaciju pod nazivom Biblioteke u Bosni i Hercegovini za vrijeme austrougarske uprave 1878–1918. godine odbranila je 1977. na Odsjeku za opštu književnost, scenske umjetnosti i bibliotekarstvo Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Od 1960. radila je kao bibliotekarka na Odsjeku za orijentalnu filologiju, a 1975. kao asistent počinje raditi na Odsjeku za opštu književnost, scenske umjetnosti i bibliotekarstvo. Prošla je sva univerzitetska zvanja. Penzionisana je 2005. godine, a kasnije je izabrana za profesora emeritusa.

Proučavala je deftere iz osmanlijskog razdoblja, bavila se bibliografijom, bibliotekarstvom, prevođenjem sa turskog jezika književnih i naučnih djela iz starijeg razdoblja, kao i savremenih autora (također poezije bosanskohercegovačkih pjesnika na turski jezik) te priređivanjem antologija pjesništva nastalog na turskom jeziku (Odjek, Treći program Radio Sarajeva, Bibliotekarstvo, Anali Gazi Husrev-begove biblioteke, Prilozi za orijentalnu filologiju, Prilozi Instituta za istoriju).

Bila je član Izdavačkog savjeta preduzeća „Svjetlost“ (1972–1977), član redakcija Anala Gazi Husrev-begove biblioteke i Godišnjaka BZK „Preporod“, član Savjeta BZK „Preporod“, član Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca i član Savjeta Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH. Bila je predsjednik Upravnog odbora Filozofskog fakulteta u Sarajevu.

Dobitnica je Zlatnog broša za oblast nauke (1988), Srebrenog alema s ljiljanom od SDA (2007), Srebrene plakete za postignute rezultate u oblasti obrazovanja i nauke (2010) i Nagrade za životno djelo „Hasan Kaimija“ za 2012. godinu (prva žena koja je dobila ovu nagradu). Bila je član Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti.

Podijeli

Podržite nas!


Ovaj prozor će se zatvoriti za 18 sekundi.