Literarni konkurs povodom „Dana šejha Abdulvehaba Ilhamije Žepčaka 2021.“

 Literarni konkurs povodom „Dana šejha Abdulvehaba Ilhamije Žepčaka 2021.“

Povodom „Dana šejha Abdulvehaba Ilhamije Žepčaka 2021.” BZK „Preporod“ – Općinsko društvo Travnik raspisuje:

KONKURS

za najbolje literarne radove učenika srednjih škola

Pravo sudjelovanja na Konkursu imaju učenici srednjih škola s područja općine Travnik i Srednjobosanskog kantona.

Kandidirane teme:

1. Moj bosanski jezik.

2. Kulturni identitet Bošnjaka.

 

Radovi mogu biti napisani u prozi (esej ili rasprava).

U razmatranje se uzimaju samo originalni učenički radovi.

Konkurs je otvoren od 8. do 30. novembra 2021. godine.

Radove treba do naznačenog datuma poslati putem pošte na adresu:

BZK „Preporod“ Travnik, Bosanska 119, Travnik 72270.

 

Za najbolja tri rada slijede novčane nagrade:

  • 1. nagrada: 200 KM
  • 2. nagrada: 150 KM
  • 3. nagrada: 100 KM

Proglašenje i čitanje najboljih radova planirano je za utorak, 14. decembra 2021. godine, na Kamernoj sceni Centra za kulturu Općine Travnik u 18.00 sati.

 

Smjernice uz predložene teme:

 

  1. Moj bosanski jezik.

Bosanski jezik jeste jezik Bošnjaka i svih onih koji ga pod tim imenom osjećaju svojim. Korištenjem naziva bosanski jezik Bošnjaci slijede nominaciju svoga jezika čiji se kontinuitet može pratiti od bosanskog srednjovjekovlja do danas, a koji je bezbroj puta potvrđen u upravno-pravnim spisima, narodnim govorima, bošnjačkoj usmenoj i pisanoj književnosti te u različitoj literaturi na slavenskim i drugim jezicima. Šta znači voljeti svoj bosanski jezik? Kako se najbolje pokazuje ljubav prema njemu? Naša spremnost na uvažavanje razlika i poštovanje prava drugog nisu prepreka za ostvarenje vlastitog prava na jezik i druge slobode zagarantovane Ustavom Bosne i Hercegovine i Deklaracijom o ljudskim pravima. Ima li pojedinac ili kolektiv pravo osporavati prava drugog pojedinca ili kolektiva?

  1. Kulturni identitet Bošnjaka.

Kulturni identitet izražava jedinstvenost i autentičnost neke kulture, pripadnost pojedinca ili zajednice toj kulturi, te određenje zajednice putem njezinih vlastitih kulturnih osobitosti i vrijednosti. Kulturni identitet tvore oblici duhovne kulturne baštine – jezik, književnost, muzika, folklor, običaji i slično, te materijalne kulturne baštine – arhitektura, privreda, poljoprivreda i slično. Kulturni identitet opisujemo kao poimanje sebe kroz znanje koje proizlazi iz znanja o kulturi kojoj pripadamo, pa je jedan od ključnih elemenata kulturnog identiteta njegova esencijalizacija, odnosno shvatanje kulturnog identiteta kao neodvojivog dijela vlastitog bića. Kako danas razumijevamo kulturni identitet Bošnjaka?

Navedene smjernice ne bi trebale ograničiti kreativni proces učenika, nego im pomoći u razradi teme i definiranju cilja i predmeta teme.

Podijeli

Podržite nas!


Ovaj prozor će se zatvoriti za 18 sekundi.