Lazar Drljača: “Planina”

 Lazar Drljača: “Planina”

Pitam te planino, kaži, o kaži

Jer ti putuješ i brojiš zvijezde,

Koja je moja u dalekom svemiru,

Gdje ljubav na njoj rađa se i zrači?

A tvoji vrhovi kroz oblak se veru

U vječnom krugu što se provlači

Da je nađu i vide i meni kažu!

Ali moje oko još dalje prozire

Daleko! Daleko u svemirski kraj!

I dalje vidi gdje ljubav mre,

Gdje se ljudi obmanjuju, da tu je raj!

 

Planino kaži, pitamo te, kaži

Da li su ti teški oblaci suri

Nad ponorom,

I da li te munja pokad okrnji?

 

Kao pramen kose na čelu Njenu

Oblaci suri baciše sjenu

Pred licem tvojim u pola dana,

O kako je lijepa zora rana!

Planino putuj, požuri, požuri!

Volim tvoju kosu i oblak suri!

Ja i ti sami. I svemir kaži:

Jesi li našla zvijezdu i Nju?

I kosu na čelo potraži, potraži?

 


Lazar Drljača (1882–1970), često opisan kao posljednji bosanski bogumil, je bosanskohercegovački i akademski slikar i pjesnik, rođen u selu Blatna kod Bosanskog Novog. Godine 1896. dolazi u Sarajevo, gdje završava bravarski zanat. Prijemni ispit na Bečkoj akademiji likovne umjetnosti polaže 1906. godine. U Rimu 1911. godine učestvovao je na međunarodnoj izložbi. Osam godina proveo je u Parizu, a nakon toga boravio je i u Rimu, u logoru. U Bosnu i Hercegovinu vraća se 1920. godine, gdje je, u Bosanskoj Krajini, sagradio potrebujuću slikarsku kolibu. U toku 1931. godine naseljava se na Boračkom jezeru, gdje se priprema za osamljenički život na Borcima kod Konjica. Sve do Drugog svjetskog rata živi u Šantićevoj vili, a za vrijeme Drugog svjetskog rata, u jeku užasa, seli se u planinsku kolibu u Kotaradžama. Poslije rata postao je šumski radnik i kosac. Nakon požara koji je 1946. godine izbio u kolibi, izgorjele su sve njegove slike, osim jedne. Općinske vlasti iz Konjica dodjeljuju mu Šantićevu vilu u kojoj je disao i slikao sve do smrti 1970. godine.

Podijeli

Podržite nas!


Ovaj prozor će se zatvoriti za 18 sekundi.