In memoriam: Prof. dr. Fikret Karčić (1955–2022)

 In memoriam: Prof. dr. Fikret Karčić (1955–2022)

Fikret Karčić, profesor na Pravnom fakultetu u Sarajevu i bivši predsjednik Ustavnog suda Islamske zajednice, preselio je na ahiret u 66. godini života. Rođen je u Višegradu 1955. godine. Srednješkolsko obrazovanje stekao je u Gazi Husrev-begovoj medresi u Sarajevu. Godine 1978. završio je Pravni fakultet u Sarajevu. Stepen magistra i doktora nauka stekao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1985, odnosno 1989. godine.

Bio je profesor komparativne pravne historije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Predavao je na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, Marmara univerzitetu u Istanbulu, Međunarodnom islamskom univerzitetu Malezija, Univerzitetu u Oslu i Boise State University (SAD). Njegov glavni akademski interes bila je historija islamskog prava i institucija u Bosni i Hercegovini u postosmanskom periodu, reformistički pokreti u islamu, balkanski muslimani i komparativne pravne kulture. Karčić je u dva mandata bio predsjednik Ustavnog suda Islamske zajednice. Bio je urednik Glasnika i dugogodišnji kolumnista IIN „Preporod“. Godine 2018. zajedno sa prof. dr. Enesom Karićem bio je dobitnik prestižne nagrade za životne djelo koje dodjeljuje Udruženje muslimanskih društvenih naučnika (UK).

Među objavljenim djelima Fikreta Karčića izdvajaju se Šerijatski sudovi u Jugoslaviji 1918–1941, Društveno-pravni aspekt islamskog reformizma, The Bosniaks and the Challanges of Modernity: Late Ottoman and Hapsbury Times, Studije o šerijatskom pravu i institucijama, Metodi istraživanja u islamskim naukama, Muslimani Balkana: Istočno pitanje u XX vijeku, The Other European Muslims: A Bosnian Experience.

 

IZVOR: Preporod.info

Podijeli

Podržite nas!


Ovaj prozor će se zatvoriti za 18 sekundi.