Galerija „Preporod“ Zenica: Najava radionice „Mali grnčar“

 Galerija „Preporod“ Zenica: Najava radionice „Mali grnčar“

Galerija „Preporod“ Zenica, u okviru planiranih aktivnosti, realizira radionicu grnčarstava za učenike i učenice osnovne škole pod nazivom Mali grnčar. Radionica će se realizirati u saradnji sa OŠ „Meša Selimović“ Zenica. Na radionici će učestvovati 15-20 učenika i učenica VI i VII razreda osnovne škole. Cilj realizacije i organizacije radionice grnčarstva je da se djeca upoznaju sa starim zanatima koji pomalo odumiru, a koji predstavljaju našu tradiciju zanatstva. Također je cilj da se kod djece pobudi interes za starim zanatima koji predstavljaju sastavni dio tradicije Bosne i Hercegovine.

Radionicu grnčarstva realizirat će Vahid Ohran iz sela Lješeva kod Visokog koji se grnčarstvom bavi oko 11 godina i koji je zanat izučio gledajući druge grnčare u Lješevu. Danas se u Lješevu grnčarstvom bavi osam grnčara, a nekada ih je bilo petnaest. Grnačari iz Lješeva na tradicionalan način prikupljaju glinu u šumi, pripremaju je za obradu, oblikuju, peku i boje. Pečenje gline radi se u pećima na bukova drva, a bojenje se vrši pomoću brašna i vode ili crvenom bojom, dobijenom iz same gline, kao primjesa.

Na radionici grnčarstva učenici i učenice osnovne škole imat će priliku probati rad na grnčarskom točku, a potom će svaki učenik dobiti već pečeni glineni proizvod (lončić), koji će bojiti i na taj način stvoriti jednu prezentaciju grnčarskih radova oslikanih dječijom rukom.

Radionica će se održati na Trgu Alije Izetbegovića, ispred kuće porodice Stojanović (iza pekare „Mlinar“ ) u subotu, 24. septembra 2022. godine od 11.00 do 13.00 sati. U slučaju kiše, radionica će se održati u prostorijama Osnovne škole „Meša Selimović“ Zenica.

 

Podijeli

Podržite nas!


Ovaj prozor će se zatvoriti za 18 sekundi.