ALIKADIĆ: Bh. kultura nije briga samo jednog kantona

 ALIKADIĆ: Bh. kultura nije briga samo jednog kantona

U obzir je uzet broj zaposlenih, broj potpisanih ugovora o djelu, iznos neophodan za isplatu plata, te sredstva koje pomenute ustanove dobijaju iz Budžeta Kantona Sarajevo, saopćeno je iz press službe KS.

Iz ove analize, kako se navodi u saopćenju, jasno se vidi da jedino Kanton Sarajevo vodi brigu o ustanovama koje bi po definiciji trebale biti predmet brige cijele države.

– Jedino mi imamo u našem budžetu osiguran novac za njihovo funkcionisanje. Dalje, jedino je Kanton Sarajevo ove godine raspisao javni poziv za podršku projektima kulture. Federacija je u rebalansu budžeta ukinula sve grantove za kulturu. Finansiranje sa nivoa države već godinama koči politika. Nedopustivo je da bh. kultura bude briga samo jednog kantona – izjavio je ministar Alikadić.

On navodi da će resorno ministarstvo nastaviti da podržava ustanove od državnog značaja, ali pod drugim uvjetima.

– Ne može neka ustanova isplaćivati 40 hiljada KM po ugovorima o djelu. Ne mogu neke ustanove biti skoro u cijelosti finansirane iz budžeta Kantona dok drugima ne dajemo ni polovinu potrebnog im novca. Ići ćemo na to da svaka ustanova dobija proporcionalno isti iznos, dakle da svaka uz pomoć KS može isplatiti isti broj plata svojim uposlenicima – kazao je ministar.

On je istaknuo da je ove sedmice potpisan ugovor sa Zemaljskim muzejom,  te da će tokom juna ugovori biti potpisani sa svim ostalim ustanovama.

Ministarstvo će tražiti načine da se bh. kulturnim ustanovama obezbijedi dovoljno sredstava.

– Potrebno je naći sistemsko rješenje, izvore prihoda koje će omogućiti njihov neometan rad. Kultura u BiH ne smije ovisiti o nečijoj dobroj volji. Insistirat ću na tome da se i druge institucije i drugi nivou vlasti uključe u rješavanje ovog problema – zaključio je Alikadić, navodi se u saopćenju.

Podijeli

Podržite nas!


Ovaj prozor će se zatvoriti za 18 sekundi.