155 godina od prvog broja lista “Bosanski vjestnik”

 155 godina od prvog broja lista “Bosanski vjestnik”
Na današnji dan, 7. 4. 1866. godine, objavljen je prvi broj lista Bosanski vjestnik, koji je prvi list štampan u Bosni. Nakon objave Ustavnog zakona (1865), koji je nalagao otvaranje štamparija i pokretanje zvaničnih listova u svakom centralnom mjestu vilajeta, tadašnji bosanski namjesnik Topal Osman-paša angažirao je zemunskog štampara Ignjata Soprona da u Sarajevu otvori štampariju i pripremi tehničke uvjete za pokretanje vilajetskog lista. Vilajetska uprava sa Sopronom je sklopila ugovor koji je sadržavao 15 odredbi i koji je precizirao međusobne obaveze. Sopron je bio dužan obezbijediti tehnička sredstva za štampanje vilajetskog lista, i to dvojezičnog: na bosanskom i na turskom jeziku. No, nepredvidive će okolnosti (kašnjenje slova i slagara za turski jezik iz Istanbula) uvjetovati da se prije zvaničnog lista pojavi list Bosanski vjestnik. Do pokretanja vilajetskog lista Bosna prošlo je više od mjesec dana.
Zadatak lista Bosanski vjestnik, kako je i navedeno u prvome broju, bio je da “poučava o onome, što je narodu nužno, što mu pozluje ili što mu udi, skupljajući narodne potrebe i želje, objašnjavajući i bistreći ih…”. Tematski okvir obuhvaćao je političke i zvanične vijesti, tekuće normativne akte, protokolarne vijesti i vijesti o gradnji putova, bolnica, svečanosti, o higijeni, odgoju te književne i historiografske tekstove. Bogoljub (Teofil) Petranović, jedan od stalnih saradnika ovog lista, objavljuje narodne pjesme s naznakom da su “iz zbirke g. Teofila Petranovića”. Također je objavljeno i 11 pjesama pod oznakom “Narodne pjesme bosanskijeh Muslimana”. Sopron je imao iznimno dobro organiziranu saradnju sa dopisnicima iz Sarajeva, Beogada, Zemuna, Tešnja, Bihaća, Mostara, Metkovića, Dubrovnika, Nove Varoši i dr. Ovaj list čitan je i izvan Bosne, o čemu svjedoči novosadski list Zastave, u kojem se 23. novembra 1866. godine navodi “U Beogradu čitaju Bosanski vjestnik” i sl. Sopron je zbog toga često bio na udaru kritika i sa srpske i sa hrvatske strane, gdje su mu zamjerali jer je pristao da bude “u službi turskih vlasti” i zbog upotrebe pojma bosanski jezik, ali Sopron na ovakve napade nikada nije reagirao. S druge strane, Vuk Vrčević će u pismu upućenom Sopronu 19. januara 1867. godine napisati da “Bosanski vjestnik zaslužuje kako od mene tako i od svakog rodoljubivog Srbina pohvalu”.
List Bosanski vjestnik prvi je list štampan u Bosni i začetnik novinske djelatnosti u bosanskim okvirima. Objavljivan je jedanput sedmično, i to od 7. aprila 1866. do 25. marta 1867. godine. Ukupno broji 51 broj, 25 na osam strana i 26 na četiri strane. Prvih pet brojeva izlazilo je četvrtkom, a ostali subotom.
Izvor: Minka Memija, Bosanski vjesnici: Počeci štampe u Bosni i Hercegovini, El-Kalem, Sarajevo, 1991.
Podijeli

Podržite nas!


Ovaj prozor će se zatvoriti za 18 sekundi.