Tags : Institut za savremenu umjetničku muziku iz Sarajeva

Aktuelno

Časopis „INSAM Journal“ uvršten u bazu DOAJ

Naučni časopis INSAM Journal of Contemporary Music, Art and Technology, koji izdaje INSAM Institut za savremenu umjetničku muziku iz Sarajeva, uvršten je u bazu DOAJ (Directory of Open Access Journals). Ova baza predstavlja vodeći internacionalni direktorijum časopisa u otvorenom pristupu i obuhvaća časopise iz 130 zemalja svijeta koji ispunjavaju odgovarajuće kriterije. Otvoreni pristup podrazumijeva objavljivanje […]Pročitaj više

Podržite nas!


Ovaj prozor će se zatvoriti za 18 sekundi.