Tags : braća Morić

Aktuelno Književnost

Prof. dr. Munib Maglajlić: „Balada o Morićima“

Balada o Morićima je po više osnova u samom vrhu baladesknih tema u bošnjačkom usmenom pjesništvu. Pogibija sarajevskih janičarskih prvaka, Hadži Mehmeda (Paše) i Ibrahim-age, koja pada u sredinu 18. stoljeća, bila je veoma omiljena među usmenim pjesnicima i živjela je u bujnom i neprekinutom toku sve do posljednjih baštinika usmenog pjevanja ovog usmjerenja, s […]Pročitaj više

Aktuelno Historija Književnost

Prof. dr. emeritus Enver Imamović o historijskom romanu „Pogibija braće

Iz štampe je nedavno izašao roman Pogibija braće Morića istaknutog historičara prof. dr. emeritusa Envera Imamovića. Imamović u novoj knjizi opisuje važan historijski događaj koji se dogodio u Sarajevu prije 250 godina. Historijski događaj se veže za pobune i nemire prouzrokovane teškim društvenim prilikama i političkom nestabilnošću, a glavni likovi su braća Morići, koji su s […]Pročitaj više

Podržite nas!


Ovaj prozor će se zatvoriti za 18 sekundi.