Poezija: Alma Imamović

 Poezija: Alma Imamović
MASTILO I PERO 
Noćas sam pero što srcem piše
Mastilo je moja ljubav na čistoj, bijeloj hartiji moga života
Ispisujem najljepše stihove za tebe
U svakom slovu ispisanom krije se stotine mojih otkucaja srca, hiljade čežnji, strepnji
I pišem, ispisujem hiljade nota moje ljubavne poezije koja pjeva samo za tebe
Jedna suza skliznu niz obraz
Pala je  između redova i  razmrlja slova
Neka stoji. Ne brišem je, ne ispravljam
Vidjećeš šta se krije iza mrlje
Za tebe je pisano
Ti ćeš samo znati, prepoznati
Suze su sluge srcu
Izbacuju tugu i bol da bi ono lakše kucalo, nastavilo živjeti
Mastilo u ljubav pretvoreno, da bi srce u peru pisalo najljepše stihove
Samo za tebe
Neka piše, neka se riječi lome i stvaraju
Neka moju praznu hartiju ispunjavaju

SVITANJE 
Lica priljubljenog uz staklo
čekam zoru i svitanje
Bježim pod okrilje Tvoje
Gospodaru svitanja, Milostivi
Činim sedždu sa sedam dijelova kostiju mojih
Milujem prostirku, predajem se molitvi
Udišem i izdišem ljubav Tvoju
Utječem se samo Njemu
i od zla onoga  što On stvara
Moleć za oprost onih koji ne znaju
moleć za smisao, moleć za ljubav
I sklanjam se od zla mrkle noći
kada razastre tmine
Od smutljivca kad smutnju sije
Sklanjam se pod okrilje Tvoje
Pred Vječnošću Tvojom ja se klanjam
O Ti Voljeni moj, Milostivi, Pravedni
koji si ostavio ljubav svoju
kao blagoslov robovima svojim
Zaštitniče slabih i nemoćnih
Sačuvaj me od zla zavidljivca
kad zavist ne krije
jer Ti znaš šta je u srcima našim
Gospodaru moj, Uzvišeni

 


 

Alma Imamović rođena je 6. 12. 1978. godine u Tuzli, gdje je završila osnovnu i srednju školu. U Banjoj Luci završila je Zdravstveni fakultet. Po zanimanju je diplomirana medicinska sestra. Piše prozu i poeziju, a u pripremi je zbirka poezije i proze te roman pod nazivom Obala. Njena pjesma uvrštena je u međunarodnu zbirku poezije Povezani stihom.

Magazin za kulturu i društvo Biserje izdvojio je posebnu rubriku “Htio bih da pišem još manje. I još bolje…” za   predstavljanje Vaših neobjavljenih pjesama, a u cilju promoviranja savremenih pjesnika / pjesnikinja.
Rubrika “Htio bih da pišem još manje. I još bolje…” nadahnuta je stihovima barda bošnjačke i bosanskohercegovačke književnosti Mehmedalije Maka Dizdara i kao takva je potreban poetski prostor predviđen za Vašu poeziju.
Na e-mail adresu info@biserje.ba potrebno je poslati dvije pjesme, uz priloženu kratku biografiju (sa fotografijom).
Podijeli

Podržite nas!


Ovaj prozor će se zatvoriti za 18 sekundi.