Naučni skup posvećen književnoumjetničkom i jezičkom djelu Skendera Kulenovića (1910–1978)

 Naučni skup posvećen književnoumjetničkom i jezičkom djelu Skendera Kulenovića (1910–1978)

Nakon pet naučnih skupova „Slovo o …“ organizatori nastavljaju tradiciju obilježavanja jubileja književnih umjetnika koji su rođenjem vezani za Bosnu i Hercegovinu, a napose za Hercegovinu. Zahvaljujući angažmanu organizatora i finansijskoj podršci Federalnog ministarstva za nauku i obrazovanje do sada je objavljeno pet zbornika radova s prethodnih skupova.  Zbog toga, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru poziva vas da svojim radom doprinesete naučnom i stručnom valoriziranju poetičkog i jezičkog obrasca Skendera Kulenovića od čije se smrti navršava 45 godina. Također, prošlo je osamdeset godina od nastanka ratnih poema Skendera Kulenovića te će treća sekcija naučnog skupa biti posvećena književnoumjetničkom oblikovanju doživljaja rata. Ove godine naučni skup bit će posvećen djelu Skendera Kulenovića, a održat će se 20. i 21. oktobra 2023. godine na Fakultetu humanističkih nauka u Mostaru.

 

 

Rad naučnog skupa odvijat će se u okviru tri sekcije:

 

I   Sekcija za nauku o književnosti i kulturi čije će istraživanje biti usmjereno na:

 1. Poetski opus Skendera Kulenovića (mjesto u književnom kanonu; poetički kodovi i intertekstualni aspekti; hercegovački i mostarski kontekst; poetske faze; poeme; poetika soneta; veze sa usmenom književnošću i kulturom)
 2. Poezija Skendera Kulenovića danas
 3. Prozni opus Skendera Kulenovića (poetika kulturnog pamćenja; austrougarska tema; socijalni aspekti proze; poetizacija narativnog diskursa; filozofski aspekti)
 4. Dramski opus Skendera Kulenovića (faze dramskog stvaralaštva; dramaturški rad)
 5. Esejistika i kritika

II Sekcija za nauku o književnosti i kulturi čije će istraživanje biti usmjereno na:

 1. Antiratni diskurs u južnoslavenskim književnostima
 2. Figura povratnika iz rata
 3. Književnost kao prostor empatije i svjedočenja o traumi Drugog

III   Sekcija za nauku o jeziku čije će istraživanje biti usmjereno na široko postavljeno lingvističko, književnojezičko i stilističko određenje umjetničkog izraza Skendera Kulenovića:

 1. Kulenovićev književnojezički izraz
 2. Jezičke i stilske osobitosti u poeziji Skendera Kulenovića
 3. Jezičke i stilske osobitosti u prozi Skendera Kulenovića
 4. Jezičke i stilske osobitosti u drami Skendera Kulenovića
 5. Leksički slojevi u Kulenovićevom djelu
 6. Kulenovićevi radovi o jeziku

Prijavu za učešće na skupu mogu poslati svi zainteresirani naučnici. Nakon izlaganja referata i njihove recenzije prihvaćeni radovi bit će objavljeni u zborniku.

Kotizacija se ne plaća, troškove dolaska i boravka u Mostaru snose sami učesnici.

Prijavni formular potrebno je poslati najkasnije do 30. juna / lipnja 2023. godine na adresu: Dijana.Hadzizukic@unmo.ba ili Edim.Sator@unmo.ba.

 

Poziv za naučni skup u Mostaru

Organizacijski odbor:

Prof. dr. Edim Šator

Prof.dr. Almir Marić

Prof. dr. Dijana Hadžizukić

Prof.dr. Lejla Žujo

Prof.dr. Irma Marić

Podijeli

Podržite nas!


Ovaj prozor će se zatvoriti za 18 sekundi.