Javni poziv  BZK “Preporod” za projektno-programsku saradnju i (su)finansiranje kulturnog, umjetničkog, naučnog i stručnog rada, obrazovanja i izdavaštva

 Javni poziv  BZK “Preporod” za projektno-programsku saradnju i (su)finansiranje kulturnog, umjetničkog, naučnog i stručnog rada, obrazovanja i izdavaštva

Na osnovu Člana 12. i 13. Statuta Bošnjačke zajednice kulture “Preporod”, a s ciljem podrške i poticanja kulturnog, umjetničkog, naučnog i stručnog rada, obrazovanja i izdavaštva u oblastima kulture i umjetnosti Bošnjaka i Bosne i Hercegovine, odnosno bošnjačkih studija i drugim oblastima od posebnog značaja za Bošnjačku zajednicu kulture “Preporod”, Direkcija Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” raspisuje

Javni poziv

za projektno-programsku saradnju i (su)finansiranje kulturnog, umjetničkog, naučnog i stručnog rada, obrazovanja i izdavaštva u oblastima kulture i umjetnosti Bošnjaka i Bosne i Hercegovine, odnosno bošnjačkih studija i drugim oblastima od posebnog značaja za Bošnjačku zajednicu kulture “Preporod” u 2024. godini

  1. Sredstva se dodjeljuju s ciljem ostvarivanja projektno-programske saradnje i (su)finansiranja realizacije kulturnih, umjetničkih, naučnih i stručnih, odnosno obrazovnih, izdavačkih i drugih projekata i programa te drugih aktivnosti u oblastima kulture i umjetnosti Bošnjaka i Bosne i Hercegovine, odnosno bošnjačkih studija i drugim oblastima od posebnog značaja za Bošnjačku zajednicu kulture “Preporod”.
  2. Javni poziv odnosi se na sve oblasti kulture i umjetnosti Bošnjaka i Bosne i Hercegovine, uključujući kulturnu i umjetničku baštinu, tradicijsku kulturu i umjetnost te savremene kulturne i umjetničke prakse svih vrsta, kao i na sve oblasti bošnjačkih studija, posebno na oblasti bosanskog jezika, bošnjačke i bosanskohercegovačke književnosti, historije, arheologije, folklora, etnografije, etnologije i antropologije, muzikologije i etnomuzikologije, historije umjetnosti, teatrologije, filmologije i scenskih umjetnosti, kulturologije, heritologije, baštinskih i informacijskih nauka i druge srodne naučne i stručne oblasti, odnosno oblasti filozofije, sociologije, religijskih studija, politologije, prava, ekonomije i druge, a naročito humanističke i društvene naučne i stručne oblasti u vezi s Bošnjacima i Bosnom i Hercegovinom, kao i na druge naučne i stručne oblasti od posebnog značaja za Bošnjačku zajednicu kulture “Preporod”.
  3. Javni poziv otvoren je kontinuirano tokom cijele godine, pri čemu pravo prijave na Javni poziv imaju sva fizička i pravna lica iz Bosne i Hercegovine, domovinskih zemalja i dijaspore, odnosno inostranstva, bez razlike, a u skladu s uvjetima Javnog poziva i odredbama Statuta Bošnjačke zajednice kulture “Preporod”.
  4. Prijave na Javni poziv s prijedlogom za saradnju, odnosno opisom projekta, programa i/ili aktivnosti, finansijskim planom te drugim pojedinostima relevantnim za izbor mogućih partnera-saradnika i korisnika sredstava, podnose se kontinuirano tokom cijele godine, i to u elektronskom obliku na e-mail adresu info@preporod.ba s naznakom Prijava na Javni poziv za projektno-programsku saradnju i (su)finansiranje kulturnog, umjetničkog, naučnog i stručnog rada, obrazovanja i izdavaštva.
  5. Izbor mogućih partnera-saradnika i korisnika sredstava po Javnom pozivu vršit će se kontinuirano tokom cijele godine na osnovu kvalitete i drugih karakteristika prijavljenih prijedloga te u skladu s planovima, potrebama i finansijskim, odnosno drugim mogućnostima Bošnjačke zajednice kulture “Preporod”, s tim da Bošnjačka zajednica kulture “Preporod” zadržava punu slobodu izbora mogućih partnera-saradnika i korisnika sredstava po Javnom pozivu, bez ograničenja bilo koje vrste.

Predsjednik

Prof. dr. Sanjin Kodrić

Sarajevo, 15. 1. 2024.

Broj: 03-18

Podijeli

Podržite nas!


Ovaj prozor će se zatvoriti za 18 sekundi.