VELIKI USPJEH: Karahasanov roman na kineskom jeziku

 VELIKI USPJEH: Karahasanov roman na kineskom jeziku

Dževad Karahasan (Duvno, 1953) jedan je od najvećih bosanskohercegovačkih i bošnjačkih književnika, školovao se u Duvnu, Sarajevu i Zagrebu. Radio je kao dramaturg u Zenici, Sarajevu i Salzburgu, predavao na univerzitetima u Sarajevu, Salzburgu, Gottingenu, Berlinu. Knjige su mu prevedene na petnaest jezika. Između ostalog, napisao je romane: “Istočni divan”, “Šahrijarov prsten”, “Sara i Serafina”, “Noćno vijeće”, knjige pripovjedaka “Kuća za umorne” i “Izvještaji iz tamnog vilajeta” te knjige eseja “O jeziku i strahu”, “Dnevnik selidbe”, “Knjiga vrtova”… Dobitnik je brojnih međunarodnih nagrada i priznanja.

Podijeli

Podržite nas!


Ovaj prozor će se zatvoriti za 18 sekundi.