Kulturna baština Bosne i Hercegovine kao amanet

Kulturnu baštinu čine materijalna i nematerijalna dobra naslijeđena od prethodnih generacija koja zbog neupitne vrijednosti moramo sačuvati za buduće generacije.

Kulturna baština Bosne i Hercegovine ugrožena je na nekoliko nivoa. Video se objavljuje u godini kada se obilježavaju značajni datumi od kojih žele izdvojiti:

– 50 godina UNESCO Konvencije o mjerama zabrane i sprečavanja nedozvoljenih uvoza, izvoza i prenosa svojine kulturnih dobara (Pariz, 1970. godine);
– 25 godina UNIDROIT Konvencije o ukradenim i ilegalno izvezenim kulturnim dobrima (Rim, 1995. Godine);
– 25 godine od osnivanja Interpolove Baze podataka ukradenih umjetničkih djela “Psyche”.

Pitanja i izazovi u vezi sa nezakonitom trgovinom i krijumčarenjem kulturnim dobrima i umjetninama veoma su složeni. To zahtijeva angažman nadležnih agencija za provođenje zakona, ali i bolju informiranost građana o ovom problemu. Stoga je cilj  ovog videa upravo podizanje svijesti građana o važnosti kulturne baštine za cjelokupno društvo i šta mi kao pojedinci možemo uraditi kako bismo dali svoj doprinos njenoj protekciji. U narednom periodu javnosti će biti prezentirana i brošura o značaju kulturne baštine Bosne i Hercegovine i smjernicama koje je potrebno poduzeti ukoliko neka osoba ugrožava kulturno dobro na bilo koji ilegalan način, a protivno zakonima Bosne i Hercegovine.

U saopćenju CPKU-a navodi se da bitan segment u sprječavanju ilegalne trgovine umjetninama predstavljaju baš građani te zbog toga ovi materijali mogu dati informacije kome se mogu obratiti, ukoliko raspolažu određenim saznanjima o činjenju ove vrste krivičnih djela, u šta spada uništavanje, krađa, ilegalna trgovina kulturnim dobarima i sve ostalo što je propisano u zakonima Bosne i Hercegovine.

Podijeli

Podržite nas!


Ovaj prozor će se zatvoriti za 18 sekundi.