ČOLAKOVIĆ: Nisam hrvatsko cvijeće

 ČOLAKOVIĆ: Nisam hrvatsko cvijeće

CVIJEĆE

Vele, da smo mi u Bosni
bezi gladni i ponosni,
i seljaci, čak i babe,
i trgovci iz kasabe,
svi – koji smo muslimani
narod čisto odabrani,
da smo katmer, šeboj, neven,
narod – u miris odjeven.
Pa da zato, ko u cvijeće,
u nas nitko dirnut neće.
A za takve odabrane
“cvjetove” treba li hrane?
Ne treba nam ni odjeće,
jer ko još na cvijet meće
opanke, čakšire, bluze?
Ko im daje kukuruze?
Strah me samo često tare
poslovice one stare:

– Šta od cvijeća može biti,
kad se svatko njime kiti?

Iz neobjavljenih pjesama Envera Čolakovića, pripremili Zlatan Čolaković i Esad Čolaković

 

Podijeli

Podržite nas!


Ovaj prozor će se zatvoriti za 18 sekundi.