BZK „Preporod“ nudi rješenje za smještaj Kinoteke BiH

 BZK „Preporod“ nudi rješenje za smještaj Kinoteke BiH

Na vijest o deložaciji Kinoteke Bosne i Hercegovine iz zgrade na adresi Alipašina 19, Sarajevo, koja je zakazana za 5. 9. 2022. godine, Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“ predlaže rješenje za smještaj ove državne institucije kulture, s čim u vezi je direktorici Kinoteke gđi Devleti Filipović predsjednik Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ prof. dr. Sanjin Kodrić uputio dopis u kojem, između ostalog, piše sljedeće:

Zaprepašteni smo viješću o deložaciji Kinoteke Bosne i Hercegovine i njezina izrazito vrijednog filmskog arhiva iz zgrade na adresi Alipašina 19, Sarajevo, što je samo jedan od teških problema s kojima se godinama suočava i ova ključno važna državna institucija kulture.

Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“ kao najstarija i temeljna organizacija kulture Bošnjaka, s tradicijom od 1903. godine, duboko se saosjeća s Kinotekom Bosne i Hercegovine i drugim državnim institucijama kulture, posebno u pogledu njihova društveno-pravnog statusa, načina finansiranja njihova rada i djelovanja te njihove imovine, a budući da se i sama, na svoj način, suočava s istim problemima.

Kako bi se na neki način riješio barem aktuelni problem smještaja Kinoteke i njezina filmskog arhiva, kao izvorni vlasnici zgrade na adresi Obala Kulina bana 11, Sarajevo, predlažemo da se Kinoteci Bosne i Hercegovine omogući privremeno korištenje odgovarajućih prostorija u ovoj zgradi, a do iznalaska primjerenog rješenja za smještaj Kinoteke i njezina filmskog arhiva.

Kako smo spomenuli, zgrada na spomenutoj adresi izvorno je vlasništvo današnje Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ kao pravnog nasljednika društava „Gajret“ i „Narodna uzdanica“, odnosno jedinstvenog Kulturnog društva Muslimana „Preporod“, nastalog spajanjem društava „Gajret“ i „Narodna uzdanica“. Zgrada je sagrađena kao „Gajretov“ dom za đake i šegrte, a nakon što je 1949. godine zabranjen rad i djelovanje Kulturnog društva Muslimana „Preporod“, zgradu su tadašnje vlasti oduzele, kao i svu drugu imovinu društava „Gajret“ i „Narodna uzdanica“, odnosno jedinstvenog Kulturnog društva Muslimana „Preporod“, te je danas koriste Pedagoški fakultet i Akademija scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu.

Prema našim informacijama, u spomenutoj zgradi postoji dovoljno prostora koji nije nužan za rad i djelovanje Pedagoškog fakulteta i Akademije scenskih umjetnosti, pri čemu je planirano i skoro iseljenje Akademije u njezinu namjenski građenu zgradu na drugoj adresi. Zato, kao izvorni vlasnici zgrade na adresi Obala Kulina bana 11, Sarajevo, predlažemo da se aktuelni problem smještaja Kinoteke Bosne i Hercegovine riješi na način privremenog smještaja u ovoj zgradi. U tom smislu, a ukoliko Vam ovo rješenje odgovara, ohrabrujemo Vas da se zalažete za ovo rješenje, s čim u vezi apeliramo na nadležne vlasti da omoguće njegovu realizaciju i tako makar za neko vrijeme riješe problem smještaja Kinoteke Bosne i Hercegovine i njezina filmskog arhiva. S obzirom na prava izvornog vlasnika, Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“ u ovoj stvari neće biti prepreka, već, naprotiv, podrška Kinoteci Bosne i Hercegovine, nastojeći djelovati društveno konstruktivno.

Direkcija BZK “Preporod

Podijeli

Podržite nas!


Ovaj prozor će se zatvoriti za 18 sekundi.