Tags : Marina Čolaković

Studije i eseji

Zlatan Čolaković – bošnjački Milman Parry

Zahvaljujući Čolakovićima otrgnut je od zaborava ,,posljedni tradicionalni bošnjački epski pjevač Murat Kurtagić”. Svojim sakupljačkim osvrtom, Zlatan je nastavio tradiciju Zagrepčanina Luke Marijanovića (1844-1922), vrijednog sakupljača, jedne od najznačajnijih zbirki bošnjačke epike sa preko 300 junačkih pjesama. Pisanje o Avdu Međedoviću pred ovog vrsnog poznavaoca epike postavilo je težak zadatak. Poglavlje Post-tradicionalna epika Avda Međedovića i Homera daje poseban osvrt na još uvijek aktuelno ,,Homersko pitanje”. Razmišljanja o post-tradicionalnoj epici su kruna njegovih naučno-istraživačkih doprinosa na polju usmene tradicionalne epike. Pročitaj više

Podržite nas!


Ovaj prozor će se zatvoriti za 18 sekundi.