Video povodom obilježavanja 30. godišnjice od oslobađanja platoa Žuč u produkciji Fonda Memorijala

 Video povodom obilježavanja 30. godišnjice od oslobađanja platoa Žuč u produkciji Fonda Memorijala

Bitka u kojoj je oslobođen plato brda Žuč 8. juna 1992. godine bila je jedna od ključnih bitaka koje su se odigrale tokom Opsade Sarajeva i Agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Od prvog dana Opsade Sarajeva, koja je započela u aprilu 1992. godine, jedna od lokacija sa koje je grad najžešće terorizirala Vojske Republike Srpske bilo je brdo Žuč koje je većini Sarajlija bilo nepoznato do početka opsade grada.

Neprijatelj je sa visine od preko 800 metara imao grad kao na dlanu, posebno njegov novi dio. Artiljerijskom vatrom i snajperskim hicima svakodnevno su gađani civili i civilni objekti, a postojala je i ozbiljna prijetnja da grad bude podijeljen na dva dijela. Stoga je oslobađanje ove strateške tačke bilo ključno za odbranu grada.

Odlučujuća bitka vođena je 8. juna 1992. godine kada su u zoru jedinice Armije Republike Bosne i Hercegovine otpočele sinhronizovani napad iz pravca Novog Grada, Novog Sarajeva i Vogošće. Nakon višesatnih borbi, oslobođen je najviši vrh Orlić, čime su stvoreni preduvjeti za dalje napredovanje ka zauzimanju šireg reona Žuči. Do kraja godine hrabri i neustrašivi borci Armije Republike Bosne i Hercegovine oslobađaju Kotu 850, Vis te Golo Brdo. Bio je to nevjerovatan podvig branilaca Armije Republike Bosne i Hercegovine na samom početku agresije protiv mnogo naoružanijeg i organizovanijeg neprijatelja.

Branioci Sarajeva su tog 8. juna 1992. godine u žestokom okršaju na brdu Žuč zaplijenili značajne količine naoružanja i municije te druge vojne opreme. Pobjedom na Žuči potvrđeni su rezultati „Pofalićke bitke” te osigurana i učvršćena komunikacija sa jedinicama iz Vogošće.

Bitka na Žuči bila je jedna od ključnih za odbranu Sarajeva, ne samo zato što je neprijatelj udaljen sa strateških pozicija oko grada, već i što je pokazala agresoru da se tek formirana Armija Republike Bosne i Hercegovine neće samo braniti nego će i smjelo oslobađati okupiranu zemlju.

Ova pobjeda poslala je poruku saborcima, ali i neprijatelju, da je borac Armije Republike Bosne i Hercegovine nadljudski hrabar i izdržljiv. Da nije Žuč osvojena, da nije odbranjena, ne bi bilo odbranjeno ni Sarajevo, da nije odbranjeno Sarajevo, ne bi bila odbranjena ni Bosna i Hercegovina!

Video povodom obilježavanja 30. godišnjice od oslobađanja platoa Žuč u produkciji Fonda Memorijala pogledajte u nastavku:

 

Podijeli

Podržite nas!


Ovaj prozor će se zatvoriti za 18 sekundi.