“Tarih”: Crkva svetog Save u Blažuju

 “Tarih”: Crkva svetog Save u Blažuju

 

Pravoslavna crkva svetog Save u Blažuju urađena je prema projektu arhitekte Augusta Buča, projektanta Gradske tržnice u Sarajevu, kao i nekoliko vila u aleji na Ilidži. Podignuta je 1897. godine. Ima oblik slobodnog grčkog krsta dimenzija (4,30+18,60+2,60) x 17,80 metara. Do vrha lukovice zvonika je 28,80 metara. Likovno rješenje crkve kao i obrada detalja ukazuju na neovardarski (neobizantijski) utjecaj. Fasada crkve raščlanjena je lizenama koje završavaju naglašenim arkadnim frizovima, što je odlika raške arhitekture. U crkvenom dvorištu nalaze se dvije grobnice. U prvoj je sahranjeno 14 parohijana strijeljanih 1914. godine. U drugoj je sahranjeno 26 parohijana strijeljanih 1941. godine.

 

Iz serijala “Tarih” TVSA.

Podijeli

Podržite nas!


Ovaj prozor će se zatvoriti za 18 sekundi.