Tags : Život i običaji muslimana u Bosni i Hercegovini

Studije i eseji

HANGI O RAMAZANU: Kandilj do kandilja – čini ti se,

Knjiga "Život i običaji muslimana u Bosni i Hercegovini" Antuna Hangija prvi je pokušaj sintetskog prikaza života i kulture Bošnjaka. Vlastita istraživanja života i običaja ovog etnosa i sakupljanja bošnjačke usmene tradicije Hangi je 1900. godine sabrao u knjigu od prvorazrednog etnografskog i kulturno-historijskog značaja za razumijevanje Bošnjaka kao zasebne vjerske i kulturne zajednice na tlu Balkana, njihovog složenog identiteta oblikovanog simbiozom orijentalno-islamskih i slavenskih elemenata. Hangijevo djelo, promatrano na dijahronoj ravni historije, predstavlja prvu “studiju” u kojoj se zrcali kolektivni lik Bošnjaka, njihova kultura, tradicija i običPročitaj više

Podržite nas!


Ovaj prozor će se zatvoriti za 18 sekundi.