Tags : predaje

Aktuelno Književnost

Usmena predaja o porijeklu imena Foča

U onom vaktu kad je pobjedonosni sultan Fatih Mehmed (Mehmed II) pošao da osvaja istočne krajeve Bosne i Hercegovine, dođe u Ustikolinu sa svojom ogromnom vojskom. Tu razjaha on i pope čadore, te osta tu sedam do osam dana. Otale iz Ustikoline poče slati svoje čete na sve strane da razgledaju šta ima. Tako je […]Pročitaj više

Podržite nas!


Ovaj prozor će se zatvoriti za 18 sekundi.