Tags : Povelja o bosanskom jeziku

DAN BOSANSKE PISMENOSTI: Povelja o bosanskom jeziku

U povodu 830. godišnjice Povelje bana Kulina, koja je obilježena 2019. godine, a tragom Povelje o bosanskom jeziku iz 2002. godine, Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“ donijela je Odluku o proglašenju Dana bosanske pismenosti, koji se obilježava 29. augusta, na dan kad je 1189. godine napisana Povelja bana Kulina. Danom bosanske pismenosti želimo upozoriti i na kontinuirano ugrožavanje, osporavanje i negiranje bosanskog jezika i sadržaja na bosanskom jeziku, što je dugo vremena bio slučaj i u prošlosti te što je, nažalost, i dalje prisutna praksa, kojom su posebno pogođeni povratnici u bosanskohercegovačkom entitetu Pročitaj više

Povelja o bosanskom jeziku

Povelju o bosanskom jeziku BZK „Preporod“ je objavio 2002. godine izazvan sve učestalijim osporavanjima prava Bošnjacima da svoj jezik imenuju njegovim historijskim imenom. Povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika podsjećamo na ovu Povelju koja je, nažalost, i danas aktuelna. Pročitaj više

Podržite nas!


Ovaj prozor će se zatvoriti za 18 sekundi.