Tags : Munib Maglajlić

Aktuelno Sjećanja

Godišnjica rođenja Muniba Maglajlića – bošnjačkog kulturnog pregaoca i predsjednika

Prof. dr. Munib Maglajlić, književni historičar, univerzitetski profesor i nekadašnji predsjednik BZK „Preporod“, rođen je na današnji dan – 24. marta 1945. godine u Banjoj Luci. Završio je studij maternjeg jezika i književnosti najprije na Višoj pedagoškoj školi u Banjoj Luci (1966), a potom i na Filozofskom fakultetu u Sarajevu (1970). Magistarski rad Književnohistorijsko i […]Pročitaj više

Nekategorisano

Na današnji dan rođen Munib Maglajlić, bard književnoakademske zajednice i

Na današnji dan, 24. marta 1945. godine u Banjoj Luci rođen je prof. dr. Munib Maglajlić, dugogodišnji redovni profesor na Odsjeku za književnosti naroda Bosne i Hercegovine Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i višegodišnji predsjednik Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“. Osnovno i srednje obrazovanje završio je u rodnom gradu. Diplomirao je na Višoj pedagoškoj školi u […]Pročitaj više

Aktuelno Historija Izdvojeno

Munib Maglajlić: Ime “Bošnjak”

Natuknica iz rukopisa prof. dr. Muniba Maglajlića koje čine sastavni dio radne verzije prvog dijela Bošnjačke enciklopedije nazvane »Bošnjaci – Enciklopedijski presjek«. Riječ je o jednom od kapitalnih projekata za bošnjački narod koji je Maglajlić godinama izrađivao s uglednim naučnicima i svojim kolegama u BZK »Preporod« Pročitaj više

Aktuelno Izdvojeno Studije i eseji

Godišnjica rođenja Muniba Maglajlića – bošnjačkog kulturnog pregaoca i predsjednika

U ovom ogledu autor obrađuje ključne tačke slučaja-Bošnjaci, naroda kojem je zbog specifičnih povijesnih procesa, složenog i dramatičnog političkog stanja na prijelomu iz 19. u 20. stoljeće osporavan identitet. U tekstu se iznose uzroci i procesi koji su odredili udaljavanje od ali i povratak osporavanom historijskom narodnom imenu. U ovom ogledu se donosi i kratak pregled činjenica vezanih za jezik i pismo Bošnjaka, prije svega o današnjem problematiziranju naziva bosanski za maternji jezik Bošnjaka te odnos bosanskog jezika prema hrvatskom i srpskom u Bosni i šire. Takođe ovaj Pročitaj više

Književnost

Leksikografsko određenje sevdalinke

Prof. dr. Munib Maglajlić   O ljubavnoj narodnoj pjesmi koja je od kraja 19. stoljeća uobičajeno označavana terminom sevdalinka postoji obimna literatura, koja je – u kakvom-takvom kontinuitetu – nastajala u vremenskom rasponu od gotovo dva stoljeća. Naime, prema dosadašnjim uvidima – ako se izuzme davnašnja vijest u izvještaju splitskog kneza mletačkom senatu iz osme decenije 16. […]Pročitaj više

Sjećanja

KODRIĆ: Munib Maglajlić – bosnist prije svega

Prof. dr. Munib Maglajlić svoj rad nije ograničavao samo na proučavanje usmenoknjiževne baštine, kako to svjedoči i njegov vrlo opsežan priređivački rad, unutar kojeg posebno mjesto zauzima npr. glasoviti antologijski izbor 101 sevdalinka (1977, 2010), ali isto pokazuje i nemali broj pojedinačnih studija o starijoj te novijoj bošnjačkoj i bosanskohercegovačkoj književnosti, kao i o pitanjima bosanskog jezika te historije Bosne i Bošnjaka. No, i kad je zalazio u ovaj širi bosnistički okvir, a zalazio je uvijek utemeljeno i s punim pravom, prof. Maglajlić uvijek je to činio iz Pročitaj više

Studije i eseji

ŠEMSOVIĆ: Maglajlićevi naučni radovi bili su prekretnica

"Maglajlićev doprinos izučavanju historijata bilježenja i zanimanja za usmenu lirsku pjesmu ogleda se u brojnim prepoznavanjima Bosne i bošnjačke usmene književnosti u radovima svojih prethodnika. Svakome od pobrojanih posvećena je pažnja prema njihovoj važnosti za ukupno očuvanje najprije bošnjačke, a potom i bosanskohercegovačke usmene lirike, a ne prema njihovom značaju za neke druge kontekste i neka druga usmenoknjiževna lirska nasljeđa. Upravo stoga Maglajlićevi radovi i predstavljaju glavnu prekretnicu u ukupnom bavljenju bošnjačkom usmenom lirskom pjesmom", piše prof. dr. Pročitaj više

Sjećanja

LAVIĆ: Pet godina od odlaska dida novije bošnjačke povijesti

Pripadnik humanističke inteligencije, kulturni djelatnik nadaren za ironijski diskurs, neuhvatljiv za politikantske niskosti palanačkog duha, nesvodiv na prozaične slike žurnalističkog cinizma, odgovoran za svoje iskaze, ustrajan u radu za bošnjački narod, nesalomljivi dobrovoljac, antifašista i slobodar, identitetno definiran i u tome stamen, dostojanstven i hrabar, aristokratski odmjeren i oduhovljen, profesor Munib Maglajlić bio je signum neustrašive ustrajnosti u misiji bošnjačkog kulturnog uzdizanja. Bio je prvoborac bošnjačkog buđenja u drugoj polovini 20. stoljeća i jedan od stubova bošnjačkih kulturnih pregnuća od 1990-ih godina do trenutka Pročitaj više

Sjećanja

MAGLAJLIĆ: Podizanje stogodišnjeg narodnog pregnuća koje se zove “Preporod”

Prof. dr. Munib Maglajlić dvadeset pet godina se bavio promicanjem kulturnih i nacionalnih bošnjačkih pitanja pri Bošnjačkoj zajednici kulture “Preporod”. Bio je jedan od bliskih prijatelja i saradnika prof. dr. Muhsina Rizvića, te su zajedno podnijeli teret obnavljanja tadašnjeg Kulturnog društva Muslimana “Preporod“ 1990. godine. Najprije je obavljao dužnost direktora tadašnjeg Centra za bosansko-muslimanske studije (danas Institut za bošnjačke studije), u okviru kojeg su započeti važni istraživački projekti: Bošnjaci: enciklopedijski presjek i Bošnjački biografski leksikon, a kasnije je šest godina obavljao dužnost  Pročitaj više

Podržite nas!


Ovaj prozor će se zatvoriti za 18 sekundi.