Tags : Morići

Aktuelno Književnost

Prof. dr. Munib Maglajlić: „Balada o Morićima“

Balada o Morićima je po više osnova u samom vrhu baladesknih tema u bošnjačkom usmenom pjesništvu. Pogibija sarajevskih janičarskih prvaka, Hadži Mehmeda (Paše) i Ibrahim-age, koja pada u sredinu 18. stoljeća, bila je veoma omiljena među usmenim pjesnicima i živjela je u bujnom i neprekinutom toku sve do posljednjih baštinika usmenog pjevanja ovog usmjerenja, s […]Pročitaj više

Podržite nas!


Ovaj prozor će se zatvoriti za 18 sekundi.