Tags : Ime

Aktuelno Historija Izdvojeno

Munib Maglajlić: Ime “Bošnjak”

Natuknica iz rukopisa prof. dr. Muniba Maglajlića koje čine sastavni dio radne verzije prvog dijela Bošnjačke enciklopedije nazvane »Bošnjaci – Enciklopedijski presjek«. Riječ je o jednom od kapitalnih projekata za bošnjački narod koji je Maglajlić godinama izrađivao s uglednim naučnicima i svojim kolegama u BZK »Preporod« Pročitaj više

Podržite nas!


Ovaj prozor će se zatvoriti za 18 sekundi.