Tags : Crkva bosanska

Aktuelno Historija

Crkva bosanska

Sigurno je da nema ni jedne teme u bosanskoj povijesti oko koje su se lomila koplja kao oko pitanja karaktera, uloge i značaja Crkve bosanske. To je pitanje u nauci prisutno još od pojave studije Božidara Petranovića Bogumili, crkva bosanska i krstjani (1867) i Franje Račkog Bogumili i patareni (1867). Od tad je o Crkvi […]Pročitaj više

Podržite nas!


Ovaj prozor će se zatvoriti za 18 sekundi.