Tags : Časopis “Bosniaca”

Aktuelno

U Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine predstavljen 26.

U Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine 4. februara 2022. godine predstavljen je 26. broj časopisa Bosniaca. Bosniaca je časopis Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine koji izlazi jedanput godišnje i u njemu se objavljuju originalni stručni i naučni radovi iz bibliotečkih, informacijskih, humanističkih te društvenih nauka. Ovaj bosanskohercegovački stručni časopis indeksiran je u međunarodnim bazama […]Pročitaj više

Aktuelno

Promoviran 25. broj časopisa “Bosniaca”

U Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine predstavljen je 25. broj časopisa „Bosniaca”. Časopis izdaje Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH, s namjerom da kontinuirano pruža stručne i naučne informacije te prati znanstvena dostignuća u oblasti bibliotečke struke i informacijskih nauka. Ovaj bosanskohercegovački stručni časopis u oblasti bibliotekarstva već je indeksiran u nekoliko međunarodnih baza […]Pročitaj više

Podržite nas!


Ovaj prozor će se zatvoriti za 18 sekundi.