Tags : bošnjačka balada

Aktuelno Književnost

Balada “Potopnica Bisernaza”

  U srid šehera, u srid Bajne Luke, bili dvori bega Omer-bega. U njega je sestra Bisernaza, ja kakva je, radosna joj majka! Po šeheru Naza primamila, a najvećma Karaprohić Ibru. Tome niko mani ne bijaše, do l’ nevista Omerbegovica. Ona kuha šekerli baklavu, na nju meče boščaluk haljina, pa je šalje Karaprohić Ibri, po […]Pročitaj više

Podržite nas!


Ovaj prozor će se zatvoriti za 18 sekundi.