Tags : Alaudin Sabit Užičanin

Književnost

SABIT UŽIČANIN: Ramazanija

Znameniti divanski pjesnik Alaudin Sabit Užičanin, autor čuvene Miradžije, napisao je i dvije kaside ramazanije. Prva ramazanija jedna je od uvodnih kasida u njegovom Divanu, odmah iza Miradžije i Munadžata. Pisana je, kako primjećuje dr. Adnan Kadrić, u ranoj fazi Sabitova života i nalazi se i u onim rukopisima Sabitova Divana koji su prepisivani još za Sabitova života. Druga ramazanija posvećena je velikom veziru Baltadži Mehmed-paši, a većina književnih kritičara smatra da je ta ramazanija jedna od najčitanijih i najpopularnijih pjesama o mjesecu ramazanu u divanskoj poeziji Pročitaj više

Podržite nas!


Ovaj prozor će se zatvoriti za 18 sekundi.