Svjetski dan knjige: Kultura Bošnjaka i Bosne i Hercegovine u kulturi svijeta 

 Svjetski dan knjige: Kultura Bošnjaka i Bosne i Hercegovine u kulturi svijeta 

U povodu Svjetskog dana knjige i autorskih prava, utemeljenog odlukom UNESCO-a 1995. godine, Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“ podsjeća na važnost knjige u sveukupnoj kulturi i civilizaciji, ali i u kulturi svakog naroda ponaosob.

Kao najstarija i temeljna organizacija kulture Bošnjaka, odnosno bošnjačka kulturna matica, Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“ od svog osnivanja 1903. godine posebnu pažnju posvećuje upravo knjizi i kulturi čitanja, jednako kao i kulturi pisanja, doprinoseći na ovaj način ukupnoj kulturi Bošnjaka i Bosne i Hercegovine, ali i upisujući tako bošnjačku i bosanskohercegovačku kulturu u kulturu svijeta i njegovu kulturnu raznolikost.

Uz brojna izdanja iz ranijih vremena, kojima se tokom prethodnog stoljeća utemeljivala moderna bošnjačka i bosanskohercegovačka knjižna kultura, u novije vrijeme, počev od obnove rada i djelovanja 1990. godine, Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“ objavila je nekoliko stotina različitih knjiga i drugih publikacija te realizirala više izdavačkih projekata od temeljne važnosti za kulturu Bošnjaka i Bosne i Hercegovine, među kojima se posebno ističu pionirski i kapitalni projekti kakvi su, između ostalih, i sljedeći:

 

Edicija Bošnjačka književnost u 100 knjiga, projekt utemeljen 1995. godine kao najveći izbor najznačajnijih ostvarenja iz bošnjačke književnosti s ciljem naučnog sistematiziranja i primjerenog prezentiranja bošnjačke književne prakse od srednjeg vijeka pa sve do savremenosti, a koji se realizira i danas, pri čemu je u međuvremenu objavljeno 12 kola po pet knjiga, odnosno sveukupno 60 od planiranih 100 knjiga edicije kao cjeline;

 

 

 

Pravopis bosanskoga jezika prof. dr. Senahida Halilovića iz 1996. godine, prvi bosanski pravopis uopće, kojim je i zvanično vraćena samosvojnost bosanskom jeziku te kojim je započeo proces savremenog standardiziranja i afirmiranja bosanskog jezika kao takvog;

 

 

 

 

 

 

Historija Bošnjaka prof. dr. Mustafe imamovića, prvi ikad objavljeni cjeloviti pregled historije bošnjačkog naroda od najstarijih vremena, pa sve do savremenog doba.

 

 

 

 

 

 

 

Pored ovih kapitalnih projekata, od devedesetih godina 20. st. u Institutu za bošnjačke studije kao naučnoistraživačkoj organizacijskoj jedinici Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ odvija se i rad na pripremi Enciklopedije Bošnjaka kao prve bošnjačke enciklopedije ikad, čime je utemeljena i samosvojna bošnjačka enciklopedistika. Također, istovremeno u Bibliotečko-informacijskom centru Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ odvija se i bibliografski rad u oblastima bošnjačkih studija, odnosno humanističkih i društvenih istraživanja vezanih za Bošnjake i Bosnu i Hercegovinu, čime je utemeljena i bošnjačka nacionalna bibliografija. U ovom segmentu, uz više personalnih bibliografija istaknutih istraživača u oblastima bošnjačkih studija, 2010. godine priređena je i Bibliografija izdanja BZK „Preporod“ i literatura o BZK „Preporod“: 1990–2010., koja za period od 1990. do 2010. godine uključuje 530 publikacija u izdanju Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“, od čega su 424 knjige, 38 serijskih publikacija i 68 kataloga.

I danas se u Bošnjačkoj zajednici kulture „Preporod“ realizira niz temeljno važnih izdavačkih projekata, uključujući i nastavak ranije započetih, ali i više novih. Među ranije započetim izdavačkim projektima posebno se ističe edicija Bošnjačka književnost u 100 knjiga, čija se nova kola intenzivno priređuju, s ciljem da se rad na ovoj ediciji što prije privede kraju. Također, nastavljen je i rad na Enciklopediji Bošnjaka, koja se namjerava objaviti i u elektronskom obliku.

Uz ovo, pokrenuto je i više novih kapitalnih izdavačkih projekata Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“. Jedan od najznačajnijih takvih projekata jeste novi Bosanski pravopis autorskog tima koji predvodi prof. dr. Dževad Jahić, a koji Institut za bošnjačke studije Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ realizira u saradnji s Institutom za jezik Univerziteta u Sarajevu s ciljem daljnjeg razvoja bosanskog jezičkog standarda na institucionalan način. Među novopokrenutim izdavačkim projektima jesu i edicije Bošnjačka književnost za djecu i mlade, Studia bosniaca i Musica bosniaca, a planirano je i pokretanje i još nekoliko novih. Edicijom Bošnjačka književnost za djecu i mlade predstavit će se najznačajnija ostvarenja za djecu i mlade iz ukupne bošnjačke književne prošlosti i savremenosti, pri čemu će se tako i ovaj segment bošnjačke književne prakse naučno sistematizirati te učiniti dostupnim čitaocima na primjeren način. Edicija Studia bosniaca naučna je edicija iz oblasti bošnjačkih studija, a cilj joj je predstaviti posebno vrijedne rezultate humanističkih i društvenih istraživanja vezanih za Bošnjake i Bosnu i Hercegovinu. Edicija Musica bosniaca, pak, specijalizirana je za muzičku umjetnost i muzičku tradiciju Bošnjaka i Bosne i Hercegove, a cilj joj je promovirati ostvarenja muzičke kulture, naročito ozbiljne muzike i muzičke baštine.

Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“ izdaje i ediciju Drama, u kojoj se objavljuju dramski tekstovi nagrađeni na bijenalnom natječaju za Nagradu „Alija Isaković“ za najbolji dramski tekst na bosanskom jeziku, čime želi potaknuti i razvoj domaćeg dramskog književnog stvaralaštva. Uz odabrana djela istaknutih književnih i kulturnih stvaralaca, originalno književno stvaranje Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“ potiče i kod najmlađih putem godišnjeg Konkursa za najuspješnije literarne i likovne radove polaznika predškolskih ustanova i učenika osnovnih škola u Bosni i Hercegovini, kao i putem online magazina za kulturu i društvo Biserje.ba, koji također namjerava objavljivati i u štampanom obliku. Povijest bošnjačke i bosanskohercegovačke kulture, a posebno kulturu knjige, pisanja i čitanja, Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“ prezentira i afirmira putem digitalnog repozitorija kulture Bošnjaka Bošnjačka kuća znanja.

Zajedno sa  Srpskim prosvjetnim i kulturnim društvom „Prosvjeta“, Hrvatskim kulturnim društvom „Napredak“ i Jevrejskim kulturno-prosvjetnim društvom „La Benevolencija“, Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“ pokrenula je i ediciju Ženska lica Bosne, a s ciljem promoviranja nepoznate ženske povijesti Bosne i Hercegovine i bosanskohercegovačkog interkulturalnog društva.

Pored spomenutih kapitalnih i drugih širih izdavačkih projekata, Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“ objavljuje i brojna druga monografska i pojedinačna izdanja, kao i dvije serijske publikacije, odnosno dva časopisa – Godišnjak BZK „Preporod“ kao središnju serijsku publikaciju godišnjeg karaktera te naučni časopis Bosnian studies kao jedini naučni časopis na engleskom jeziku iz oblasti bošnjačkih / bosanskih studija, a u inicirano je i objavljivanje treće serijske publikacije – naučnog časopisa Radovi Instituta za bošnjačke studije BZK „Preporod“

 

 

Izdavačku djelatnost Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ čine i mnoga druga izdanja, koja se objavljuju kako na razini Direkcije u Sarajevu, tako i na razini brojnih lokalnih podružnica – gradskih / općinskih i regionalnih / kantonalnih društava Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ u Bosni i Hercegovini i inostranstvu.

Podijeli

Podržite nas!


Ovaj prozor će se zatvoriti za 18 sekundi.