Sve aktivnosti BZK “Preporod” prilagodit će se epidemiološkoj situaciji

Na osnovu Člana 84. Statuta BZK “Preporod”, a u skladu s Naredbom Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-9/20 i 12-40-6-148-9/20 od 17. 3. 2020. godine, odnosno drugim odgovarajućim odlukama, naredbama i preporukama nadležnih organa u BiH uvjetovanim aktuelnom epidemiološkom situacijom u vezi s virusom COVID-19, predsjednik BZK “Preporod” donosi sljedeću
 Sve aktivnosti BZK “Preporod” prilagodit će se epidemiološkoj situaciji

Na osnovu Člana 84. Statuta BZK “Preporod”, a u skladu s Naredbom Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-9/20 i 12-40-6-148-9/20 od 17. 3. 2020. godine, odnosno drugim odgovarajućim odlukama, naredbama i preporukama nadležnih organa u BiH uvjetovanim aktuelnom epidemiološkom situacijom u vezi s virusom COVID-19, predsjednik BZK “Preporod” donosi sljedeću

 

Odluku

 I.

Radne i programske aktivnosti Direkcije, svih organizacijskih jedinica i svih podružnica BZK “Preporod” prilagođavaju se ograničenjima uvjetovanim aktuelnom epidemiološkom situacijom i usklađuju se s odlukama, naredbama i preporukama Federalnog štaba civilne zaštite i drugih nadležnih organa u BiH, pri čemu se prioritet pri realizaciji radnih i programskih aktivnosti posvećuje radnim i programskim obavezama koje nisu ograničene aktuelnom epidemiološkom situacijom.

II.

Zaposlenici BZK “Preporod” imaju pravo na skraćeno radno vrijeme u trajanju od 10.00 do 14.00 sati, ili u nekom drugom periodu povoljnijem za zaposlenike i zaštitu njihovog zdravlja, a ostatak radnog vremena zaposlenici će raditi nadaljinu (od kuće), s tim što će se, prema posebnom rasporedu radnih obaveza zaposlenika, u Direkciji BZK “Preporod” osigurati dežura tokom punog radnog vremena, odnosno u vremenu od 8.00 do 16.00 sati, a po potrebi i duže.

III.

Zaposlenici BZK “Preporod” s rizičnim zdravstvenim statusom te zaposlenici koji su rizičnim kontaktima ili na bilo koji drugi način izloženi neposrednoj mogućnosti zaraze virusom COVID-19 dužni su ostati u samoizolaciji, odnosno postupati u skladu s odlukama, naredbama i preporukama Federalnog štaba civilne zaštite i drugih nadležnih organa u BiH, te će u tom periodu raditi isključivo nadaljinu (od kuće), a zaraženi zaposlenici koristit će bolovanje u skladu s medicinskim uputama.

IV.

Odgađaju se ili otkazuju sve javne programske aktivnosti i drugi javni događaji BZK “Preporod”, a rad Biblioteke BZK “Preporod” i Galerije “Preporod” s korisnicima, odnosno posjetiocima privremeno se obustavlja.

V.

Prisustvo vanjskih lica u prostorijama BZK “Preporod” svodi se na minimum, a sjednice i sastanci održavat će se samo onda kad je to nužno i uz odgovarajuće mjere zaštite, pri čemu se alternativno preporučuju elektronske sjednice i sastanci.

VI.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i ostaje na snazi tokom aktuelne epidemiološke situacije u BiH, a za njeno provođenje zadužuje se generalni sekretar BZK “Preporod”, koji se istovremeno ovlašćuje za donošenje svih potrebnih mjera s ciljem provođenja Odluke.

Predsjednik
Prof. dr. Sanjin Kodrić

Sarajevo, 17. 3. 2020.
Broj: 02-246

Podijeli

Podržite nas!


Ovaj prozor će se zatvoriti za 18 sekundi.