Prof. em. dr. Esad Zgodić: 24. 11. 1950. – 5. 1. 2024.

 Prof. em. dr. Esad Zgodić: 24. 11. 1950. – 5. 1. 2024.

Dana 5. 1. 2024. godine u Sarajevu je umro prof. em. dr. Esad Zgodić, istaknuti bošnjački i bosanskohercegovački politolog i sociolog i univerzitetski profesor.

Rođen je 24. 11. 1950. godine u Goraždu. Osnovu školu i gimnaziju završio je u Doboju, nakon čega je diplomirao studij filozofije i sociologije na Filozofskom fakultetu te doktorirao na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, gdje je radio kao redovni profesor do odlaska u mirovinu, a kasnije i kao profesor emeritus. Utemeljitelj je historije socijalne i političke misli u Bosni i Hercegovini kao nastavno-naučne discipline, a bavio se i brojnim drugim politološkim i sociološkim pitanjima. Autor je ukupno 37 knjiga i više stotina naučnih i stručnih radova, eseja i publicističkih članaka, kao i dobitnik više nagrada i priznanja za naučni i nastavni rad.

Bio je i politički aktivan, najprije u Centralnom komitetu Saveza komunista Bosne i Hercegovine, a potom i u Socijaldemokratskoj partiji Bosne i Hercegovine, gdje je bio i predsjednik Gradskog te član Kantonalnog i Glavnog odbora, kao i član Predsjedništva stranke. Bio je i poslanik u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine.

Uz brojna druga članstva te naučne, stručne i druge angažmane, bio je i glavni urednik Godišnjaka Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“, kao i ugledni član Zajednice.

Komemoracija prof. em. dr. Esadu Zgodiću održat će se na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu u utorak, 9. 1. 2024. godine s početkom u 12.00 sati.

Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“ porodici, rodbini, prijateljima i kolegama prof. em. dr. Esada Zgodića, kao i ukupnoj javnosti, izražava saučešće zbog njegove smrti.

Direkcija Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“

Podijeli

Podržite nas!


Ovaj prozor će se zatvoriti za 18 sekundi.